Foto: Kelauksia.wordpress

Göteborgs finskspråkiga minoritet kan från 1 februari få kommunal service på finska. Bland annat ska äldrevård och barnomsorg erbjudas helt eller delvis på finska språket. Regeringen sa i veckan ja till Göteborgs Stads ansökan om att bli ett så kallat finskt förvaltningsområde.

Det ska även bli möjligt för finskspråkiga göteborgare att komma till en reception och få information på sitt eget språk. Eller att få biståndsbedömning, såväl muntlig som skriftlig, på finska. Och det är inte bara kommunala myndigheter som ska kunna erbjuda den här servicen, utan även de statliga som är lokaliserade i Göteborg.

– Det här betyder inte att alla inom kommunen, alltid, kommer att ha finskspråkig bemanning, men någon dag, eller ett visst antal timmar i veckan ska möjligheten finnas, säger Lennart Engström vid stadskansliets kommunikationsenhet.

Stor grupp Sverigefinnar i Göteborg

Tidigare i år kom en ny lag som förtydligade de nationella minoriteternas rättigheter och som gav Sveriges kommuner möjlighet att frivilligt ansluta sig till förvaltningsområden för finska och samiska. I samband med det ansökte Göteborgs kommunstyrelse om att ingå i ett sådant område för finskspråkiga.

Om man ser till utländska medborgare och före detta utländska medborgare består gruppen Sverigefinnar i Göteborg av cirka 15.000 personer, men då har man inte räknat in ett stort antal personer från tidigare generationer som betraktar sig själva som Sverigefinnar.

Söker finsktalande inom förvaltningarna

På torsdagen beviljade regeringen ansökan och från och med 1 februari gäller alltså lagen för Göteborg, men det betyder inte att allting kommer att fungera från dag ett.

– Vi har fått en plattform att arbeta utifrån och nu handlar det om vilka önskemål den finskspråkiga minoriteten har och hur tillmötesgående kommunen är. Det kommer att bli mycket dialog, säger Lennart Engström.

Lagen berättar inte i detalj hur den utökade servicen ska utformas. Det är upp till varje enskild kommun. Men att låta ett stort antal tjänstemän lära sig finska är inget alternativ, enligt Lennart Engström. Istället måste Göteborgs Stad inventera sina förvaltningar och se över vilka som redan talar finska.

– Man har till exempel inventerat personal och vårdtagare inom äldreomsorgen och sett att det där finns fler personal än vårdtagare som talar finska, säger Lennart Engström.

Statsbidrag täcker kostnaderna

För att lösa det praktiska runt den utökade servicen handlar det mycket om flexibla lösningar och att kanske dela upp arbetsuppgifterna för vissa anställda.

– Man kanske också behöver fundera på språk när man anställer nya människor, säger Lennart Engström.

För att täcka ökade kostnader som kommer med ökad service utgår ett statsbidrag på tre miljoner kronor om året, och det är en summa som Lennart Engström absolut tror kommer att räcka.

– Vår bedömning är att det inte ligger några stora merkostnader i detta, säger Lennart Engström.