Goda exempel ska spridas. Regeringen beslutade på fredagen att utse Göteborg till en av fem kommuner som visar vägen i arbetet för romsk inkludering. Fram till och med 2015 ska kommunerna ta fram goda exempel som senare kan spridas över landet.

– Jag tror att regeringen försökt välja kommuner som redan kommit en bit på väg i sitt arbete, säger Jan Svensson som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

I den nya satsningen pekas fyra områden ut som särskilt angelägna: utbildning, arbete, hälsa och social omsorg.

Likvärdiga möjligheter i livet
– Det övergripande målet är att den rom som föds 2012 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Göteborg driver sedan tidigare bland annat ett par EU-projekt med målet att förbättra romernas förutsättningar och ställning, och nu väntar arbetet med att utarbeta och presentera en projektplan.

– Vi måste identifiera de områden som vi ska fokusera på. Och då är det viktigt att romerna själva har inflytande på inriktningen. Historiskt har det använts allt för mycket kraft på att majoritetssamhället bestämt vad som ska gälla, säger Jan Svensson.

Förutom Göteborg deltar följande fyra kommuner i projektet: Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö.