Göteborg får tre ministermöten hösten 2009 då Sverige är ordförandeland i EU. Det avslöjade EU-minister Cecilia Malmström vid en presskonferens på tisdagen. De tre mötena hålls i ett svep, i månadsskiftet september/oktober.

– Vi har jobbat på bred front för möten till Göteborg och är väldigt glada för den här utdelningen – tre av tolv möten, säger Håkan Beskow, internationell chef i Göteborgs Stad.

– Nu ser vi fram emot att få arrangera bra och minnesvärda möten, som kommer att ge Göteborg en hel del exponering i utländska medier.

Samordning håller nere kostnaderna

Göteborg får ansvaret för informella möten med EU:s finansministrar 25-26 september, försvarsministrarna 28-29 september samt utbildningsministrarna 1-2 oktober.

Ungefär 300-400 personer väntas till varje möte.

Att EU-mötena arrangeras i anslutning till varandra tycker Håkan Beskow är bra.

– Det blir en intensiv period, men det finns förstås en tanke bakom, nämligen ekonomin. Kostnaderna för möteslokaler, hotell, transporter och säkerhetsarrangemang blir lägre när man kan samordna tre möten, säger Håkan Beskow.

Risken för kravaller bedöms som liten

Senast Göteborg var ansvarig för ett stort EU-möte var i juni 2001. Då blev det kravaller, vandaliserade butiker på Avenyn, polischocker och skottlossning. Men risken för att det ska hända igen, bedöms som liten.

– Då var det ett formellt toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer, som dessutom gästades av USA:s president Bush. Det var på en helt annan nivå, säger Håkan Beskow.

– Numera sker EU:s formella toppmöten i Bryssel, med en speciell organisation för att klara säkerheten. I Göteborg blir det informella fackministermöten, som har en helt annan karaktär än toppmötena.

Håkan Beskow tror inte att mötena i Göteborg kommer att locka till sig utländska demonstranter på samma sätt som ett EU-toppmöte.

Polisen bedömer säkerhetsnivån

– Det är polisens sak att bedöma säkerhetsnivån, men rimligen är risknivån betydligt lägre på de här mötena.

Ännu är det inte bestämt var i Göteborg ministermötena ska hållas.

De övriga ministermötena under hösten 2009 kommer att hållas i Stockholm (3), Åre (2), ett vardera i Malmö, Jönköping och Umeå och på ytterligare en plats som inte är utsedd ännu.

Det kan också bli ett informellt EU-toppmöte med stats- och regeringscheferna. Det förläggs i så fall till Stockholm.