Kondoleansbok i Rådhuset och på webben. Idag måndag klockan tolv den 10 april har regeringen utlyst en tyst minut för att hedra offren efter fredagens händelse i Stockholm. Göteborgs Stad har lagt ut en kondoleansbok på stadens hemsida goteborg.se och det finns också en kondoleansbok i Rådhuset där alla som vill visa sitt deltagande är välkomna att skriva.

Västtrafik deltar också i den tysta minuten genom att låta det vara tyst på bussar och spårvagnar som så långt det är möjligt kommer att stå stilla vid en hållplats.

Det går att lämna sina kondoleanser till och med klockan 16.30 på skärtorsdag 13 april.

Göteborgs Stads kondoleansbok efter händelsen i Stockholm 7 april