Byggstart i vår, klart september 2020. Göteborg Energi ska bygga ännu en stor solcellspark – denna gång vid Vagnmakaregatan i Utby i östra Göteborg. Den nya parken beräknas producera 5700 megawattimmar om året vilket ungefär motsvarar hushållselen för 1000 villor.

– För några år sedan fattade Göteborg Energi ett beslut om att bygga förnybar produktion av tio megawatt solel. 2018 blev solcellsparken Nya Solevi i Säve med 5,5 megawatt klar och nu har vår styrelse beslutat om nästa steg. Parken i Utby blir ungefär lika stor effektmässigt som den i Säve, men på något mindre yta eftersom tekniken har gått framåt, säger Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi.

Planen är att bygget ska sätt i gång under våren och solcellsparken beräknas bli klar i september.

– Tekniskt är det relativt enkelt att bygga en solcellspark. Cellerna sitter på ställningar som går snabbt att trycka ner i marken och det krävs inga omfattande markarbeten, säger Cecilia Erdalen.

I och med den nya parken kommer Göteborg Energi att uppfylla sitt beslut om att till 2020 bygga solkraftanläggningar på 10 megawatt. Men efterfrågan på förnybar energi är stor, så satsningarna på solel kommer enligt Cecilia Erdalen att fortsätta.

– Vi fortsätter att titta på lämpliga områden men det finns inga fler konkreta beslut just nu.

Solcellsparken i Utby byggs vid Vagnmakaregatan norr om Säveån – nästan precis vid kommungränsen mot Partille. Bild: Göteborg Energi