”Vi är väl förberedda”. Det kommunala energibolaget Göteborg Energi ansvarar för bland annat Göteborgs elnät och fjärrvärme. Genom noggrant beredskapsarbete är läget stabilt trots covid-19-krisen.  ”Även om den här situationen som uppstått är en helt ny typ av kris som vi aldrig sett tidigare så är vi väl förberedda”, säger bolagets säkerhetschef Petter Markhede.

– Göteborg Energi har en central roll i samhället så vi är förberedda på att hantera mängder av olika kriser, fortsätter Petter Markhede.

Aktivt samarbete
Göteborg Energi har ett aktivt samarbete med aktörer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Energimyndigheten och rapporterar löpande kring hur verksamheten påverkas av covid-19-pandemin. Nivån är fortsatt på ”grön”, den lägsta krisnivån enligt den skala som tagits fram.

– Det betyder att vår verksamhet och våra leveranser fungerar bra. Tack vare ett fungerande beredskapsarbete är läget stabilt för oss, säger Petter Markhede.

En viktig fråga har varit att säkra upp elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner, som till exempel vården för att minimera risken för elavbrott.

– Vi har bland annat skjutit upp projekt som innebär grävande i närheten av våra sjukhus och vi har en löpande dialog med aktörer som trafikkontoret. Vi känner oss trygga i de här viktiga leveranserna.

Följer Folkhälsomyndigheten
I övrigt har Göteborg Energi precis som andra företag genomfört en rad olika åtgärder i den egna verksamheten. De som kan arbeta hemifrån gör det, efter beslut från respektive enhetschef. Drift- och underhållspersonal utgår numera från hemmet istället för att först åka till kontoret. Detta för att öka den sociala distansen. Organisationen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Säkerställer leveranser
Ur ett beredskapsperspektiv arbetar företaget med en rad insatser för att säkerställa att leveranser sker även om många medarbetare blir sjuka.

– Vi har valt att skjuta upp och prioritera om i vissa drift- och underhållsarbeten. Det handlar egentligen främst om att vi inte ska låsa upp oss i projekt och sedan hamna i en situation med brist på personal, säger Petter Markhede.

Göteborg Energi arbetar också med olika scenarier där upp emot 70 procent av personalen är frånvarande. Läget skulle i ett sådant scenario vara mycket ansträngt men leveranserna av el, värme och kyla skulle ändå fungera.  Företaget har kartlagt vilka medarbetare och kompetenser som är samhällsviktiga och håller kontakten med leverantörer för att garantera leveranser av reservdelar och annat viktigt material.