Göteborg Energi och E.on har skrivit ett samarbetsavtal om att tillsammans utveckla metoder och tekniker för förgasning av biobränsle. Målet är att bilda ett gemensamt bolag som ska driva en ny förgasningsanläggning i Rya på Hisingen.

Anläggningen i Rya kan bli den första kommersiella i världen och kommer att stå modell för ett stort antal ytterligare anläggningar.

Byggs i två etapper

Det handlar om produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Den koldioxidneutrala gasen kommer bland annat att kunna användas till fordonsbränsle, i industrin och till kraftvärmeproduktion.

Förgasningsanläggningen i Rya är planerad att byggas i två etapper, där den första etappen (cirka 20 megawatt) byggs under åren 2009-2011. Den andra etappen (cirka 80 megawatt) är planerad att byggas under åren 2013-2015.