5.000 av Göteborg Energis kunder fick på måndagen den nya enklare elräkningen. Dessa kunder tillhör en testgrupp som ska utvärdera den nya fakturan som ska vara lättare att begripa.

– Vi hoppas att detta blir en förbättring för kunden och att de upplever fakturan som enklare och lättare att förstå, säger Bertil Wiktorén, marknadsdirektör på Göteborg Energi.

Många av landets energibolag har fått hård kritik för att deras fakturor är svåra att förstå. Göteborg Energi, som ägs av Göteborgs kommun, har lyssnat på kundernas önskemål och har nu gjort en enklare och tydligare faktura. Den nya räkningen bygger också helt och hållet på kundens verkliga energiförbrukning. Äldre fakturor byggde ofta på beräknad elförbrukning.

Den nya fakturan ska testas av 28.000 kunder i Högsbo, Tynnered och Västra Frölunda som ska ge synpunkter under våren. Efter en utvärdering är det tänkt att samtliga Göteborg Energis 270.000 kunder, hushåll och företag, ska få den nya elräkningen.