Kreditvärderingsinstitutet Moodys ger för femte året i rad Göteborgs Stad högsta betyg. Beskedet innebär att staden även i fortsättningen kan räkna med att få fördelaktiga lån på den internationella kapitalmarknaden.

Ända sedan 2006 har Göteborg Stads ekonomiskt stabila situation imponerat så till den grad på ratinginstitutet Moodys att man valt att plocka fram sitt allra högsta betyg: trippel-A.

En del saker kan bli bättre

– De tycker att vi har en stark ekonomisk bas, bra finanser och en bra budgetkontroll, säger Magnus Andersson som är finanschef på stadskansliet.

För Göteborg innebär Moodys omdömen att staden även i fortsättningen kan räkna med gynnsamma förutsättningar när man agerar på kapitalmarknaden. Men även om Göteborg höstar in många lovord finns det områden som kan förbättras:

– Vi har en hög exponering mot förändringar i omvärlden på grund av industrins sammansättning här i region – vi är fortfarande lite industritunga, säger Magnus Andersson och fortsätter:

– Och så har vi ju – per definition – begränsade möjligheter att öka våra inkomster eftersom vi är en kommun.

Besked från Standard & Poor’s före jul

Marknadens andra stora kreditvärderingsinstitut Standard & Poor’s besökte stadskansliet i förra veckan.

– De har tidigare tyckt att vi varit för beroende av fordonsindustrin för att förtjäna deras högsta betyg. Dessutom har de en lite annan syn på skuldsättningen jämfört med Moodys, säger Magnus Andersson som räknar med besked från Standard & Poor’s innan jul.

Hade det varit besvärande om Moodys sänkt sitt höga betyg?

”Jättebra tillfällen att belysa vår verksamhet”

– Vi befinner oss på en så hög nivå att en sänkning inte skulle vara jobbig i sig – skillnaden mellan högsta och nästhögsta betyget är inte så stort. Men kanske hade det satt igång spekulationer: Kommer det mer? Var det här bara början?

Tills vidare gläds Magnus Andersson och hans kollegor åt det fortsatta förtroendet från Moodys:

– För oss är det jättebra tillfällen att belysa vår egen verksamhet när kreditvärderingsinstituten kommer hit. Då måste vi kunna förklara vad vi håller på med. Och de nöjer sig inte förrän de fått svar på alla frågor.