Bred samverkan. Under 2021 får Göteborg ett nytt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Här kommer de som behöver att få stöd och vägledning av kuratorer, polis och sjukvård. Satsningen är en samverkan mellan Göteborgs Stad, flera kranskommuner, Polisen och Västra Götalandsregionen.

Behovet av stöd till offer för hedersrelaterat våld och förtryck är stort i Göteborg. Det visar bland annat en kartläggning som genomfördes i Sveriges tre största städer 2018. I den framgår att många utsatta efterlyser mer långsiktiga kontakter och psykosocialt stöd.

– 2018 fick vi uppdraget av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett stödcentrum. Behövs det och hur skulle det kunna se ut? Därefter har vi utrett avtal och placering, säger Jeanette Stål, planeringsledare på stadsledningskontoret.

I går, torsdag, beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om avtalet och placering av Stödcentrum. Göteborgs Stad är formellt ansvarig för verksamheten men ett stort antal kranskommuner medverkar i satsningen och delar på det ekonomiska ansvaret (67 procent). Västra Götalandsregionen bidrar med 33 procent av finansieringen och polismyndigheten region Väst med en halvtidstjänst.

Kommer ligga i centrum

 Verksamheten planeras öppna någon gång under hösten 2021.

– Var det ska ligga är inte helt klart. Det blir socialnämnd centrum som får uppdraget att starta upp verksamheten. Inom förvaltningen finns bland annat Dialoga kompetenscentrum, och andra verksamheter som liknar Stödcentrum, så vi ser att det finns olika synergieffekter.

Två kuratorer från Göteborgs Stad, en polis på halvtid och någon från hälso- och sjukvården – troligen en barnmorska på halvtid – ska bemanna Stödcentrum. Men de kommer inte att syssla med ordinarie myndighetsutövning.

– Det blir till exempel inga undersökningar. Personalen får en rådgivande och stödjande roll. Många som lever med hedersnormer känner inte till sina rättigheter eller vilket stöd som finns i samhället, och många har låg tillit till myndigheter. Det gäller att skapa relationer och tillit för att personen i nästa steg ska våga göra en polisanmälan eller vända sig till socialtjänst,  säger Jeanette Stål.

Mobil personal

 Stödcentrum kommer att vara öppet under dagtid och går att nå via bokade besök, digitalt och telefon.

– Vi vet att många som är utsatta har svårt att ta sig till andra ställen eftersom de är väldigt kontrollerade. Därför kommer personalen att vara mobil och kunna möta upp den utsatta i dess närhet på till exempel ett bibliotek, skolan eller liknande. Det är en viktig del i arbetet.

Verksamhetens kommer också ha uppdrag att erbjuda stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilliga organisationer. De kommuner som samverkar kring Stödcentrum är Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.