Skriver på för tre år till. Göteborgs Stad och sydafrikanska Nelson Mandela Bay förlänger sitt partnerskap. Därmed fortsätter den gemensamma satsningen på fem projekt med inriktning hållbar utveckling. Energi, mobilitet och klimatförändringar är några av områdena i fokus.

Nelson Mandela Bay är sedan 1999 en av Göteborgs Stads fyra partnerskapsstäder. Under årens lopp har samarbetet handlat om allt från miljöfrågor och näringsliv till kultur och idrott.

Det nuvarande kontraktet löper ut i december 2013, men kommunstyrelsen har nu fattat beslutet att förlänga det med ytterligare tre år. Det underlättar fem treåriga projekt som redan i februari beviljades medel genom ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

Hållbar stad i fyra projekt
Gemensamt tema för projektsamarbetena är hållbar utveckling och fyra av projekten handlar hållbar energi, hållbar mobilitet, klimatförändringar och stadsutveckling.

Det nya partnerskapsavtalet med Nelson Mandela Bay sträcker sig till 2016. Göteborgs tre övriga partnerstäder är Shanghai, Chicago och Lyon.