För att de offentliga resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt vid en krissituation behövs frivilliga insatser. Som första storstad satsar Göteborg på att organisera en sådan förstärkning. Just nu utbildar Civilförsvarsförbundet intresserade frivilliga. De kallas för Frivilliga resursgrupper, FRG, och står till stadens förfogande vid krissituationer.

På uppdrag av Göteborgs stad utbildar Civilförsvarsförbundet i Göteborg personer som är intresserade av att göra en samhällsinsats.

”De flesta är vana föreningsmänniskor”

– De får en väldigt bred grundutbildning i krishantering. Allt från hur kommunen fungerar och informerar vid kriser till brandövning och första hjälpen, säger Berit Johannesson, FRG-ansvarig i Göteborg tillsammans med Doris Åberg.

I augusti avslutades den första utbildningen med 14 deltagare. Under hösten har en ny påbörjats, den här gången med 15 intresserade frivilliga.

– Vi har främst inriktat oss på att rekrytera personer från olika frivilliga försvarsorganisationer. En del av deltagarna har gjort civilplikt som brandman eller sanerare, andra är kvinnliga bilkårister eller
lottor. De flesta är vana föreningsmänniskor men vem som helst med god hälsa och intresse för de här frågorna är välkomna att söka, säger Berit Johannesson.

Allmänheten kan vara både belastning och tillgång

Tanken är att de Frivilliga resursgrupperna ska vara knutna till stadsdelarna och samarbeta med stadsdelarnas beredskapsansvariga. Vid krissituationer kan allmänheten vara en tillgång – men också en belastning för räddningspersonalen. Då kan Frivilliga resursgrupper spela en viktig roll.

– I utbildningen ingår kunskap om hur man snabbt samlar och organiserar de människor som strömmar till och vill hjälpa, säger Berit Johannesson.