Webbportalen Geodata.se samordnar kartor och annan geografisk information från hela Sverige. Nu har Göteborg blivit första stad i landet att bidra genom att lägga in sin översiktsplan. Allt som led i det tillgänglighetsarbete som pågår på både nationell och europisk nivå.

Tanken med Geodata är att geografisk information ska vara lättillgänglig och ständigt uppdaterad. Allmänhet, näringsliv och myndigheter ska enkelt kunna ta del av allt från tydliga kartor till registreringsinformation om vägar, sjöar, befolkning och byggnader.

− Det är många som är intresserade av den här sortens information. Inte minst entreprenörer som funderar på att satsa i ett område, säger Eric Jeansson på stadsbyggnadskontoret.

Kommunerna deltar frivilligt

Till grund för portalen ligger både ett EU-direktiv, det så kallade Inspiredirektivet, och nationella riktlinjer som säger att alla statliga myndigheter måste lämna geografisk information till Geodata. Kommunala myndigheter väljer själva om de vill vara med.

− Vi har börjat med att lägga in översiktsplanen, men vi tror att vi så småningom kommer att bidra med mer, som till exempel miljö- och trafikinformation, säger Eric Jeansson.