Naturkatastrofer ska förebyggas. Som 400:e stad i världen har Göteborg gått med i FN:s kampanj Making cities resilient - My city is getting ready. Kampanjen, som ska pågå i två år, handlar om att förebygga framtida naturkatastrofer och anpassa städer för att bättre stå emot extrema väderhändelser.

Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm undertecknade nyligen certifikatet för FN-kampanjen under sitt besök på World urban forum i Neapel.