Regeringsuppdrag för storstäderna. Göteborgs Stad har nu lämnat in underlag till den så kallade Sverigeförhandlingen, en satsning för att bland annat förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet, men också en satsning på nya stambanor i Sverige.

I Sverigeförhandlingen, som är ett uppdrag från regeringen, ska man undersöka möjligheterna för infrastrukturprojekt som kan förbättra det hållbara resandet och öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna.

Förhandlingarna kommer att starta under första delen nästa år och beräknas vara klara hösten 2017. Senast den sista december 2017 ska Sverigeförhandlingen presentera en slutrapport för regeringen.