500.085 personer bor nu i Göteborg. Det magiska halvmiljonstrecket passeras ett helt halvår tidigare än vad stadskansliets statistiker beräknat. Detta efter att befolkningsökningen slagit rekord under årets tredje kvartal. Då ökade befolkningen med hela 3.413 personer, vilket är nästan lika många som under hela 2007.

– Det är en exceptionellt stor folkökning för Göteborg, det finns inget kvartal som motsvarar detta under de 20 år vi fört statistik kvartalsvis, konstaterar Lutz Ewert vid stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.

Många nybyggen har blivit klara

Det är framförallt inflyttningen som varit ovanligt hög under hösten. Plus att utflyttningen varit lägre än väntat. Liksom tidigare år är födelseöverskottet också positivt.

– Vi har egentligen ingen aning om varför den stora inflyttning kommit nu. Det får vi forska mer i framöver. Kanske har det haft betydelse att många bostäder blivit färdigställda under 2008, säger Lutz Ewert.

Siffran för det näst bästa kvartalet under de 20 år stadskansliet fört statistik är 2.280. Rekordsiffran för tredje kvartalet 2008 är alltså hela 50 procent högre.

”Stadens syns mer ute i världen”

Göteborgs Stad har nu lika många invånare som Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, och är större än till exempel Manchester, Liverpool och Haag.

Men hur viktigt är det för Göteborg att vare en halvmiljonstad?

– Det kan ha en viss betydelse att vi nu kommer upp klassen med fler än 500.000 invånare, staden syns mer på olika sätt ute i världen, säger Lutz Ewert.

En historisk milstolpe är passerad

– Just en halv miljon är en gräns som används i många sammanhang för att definiera en stor stad. Bara en sån sak som att staden får en större plupp på kartor gör att stadens syns tydligare!

Lutz Ewert vill dock lämna en brasklapp – det kan hända att Göteborg tillfälligt halkar ner till 499.000 invånare igen. Årets sista kvartal brukar vara lite svagare med fler personer som dör och färre som flyttar.

– Men nu har Göteborg passerat 500.000-vallen för första gången, det är historiskt!

Fotnot:
Siffrorna är hämtade från Kommunala invånarregistret, KIR. Statistiska centralbyråns, SCB:s siffror för årsskiftet kommer i februari.