Pampig ceremoni för en ofta bortglömd grupp. Marsch från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg, inflygning av Herkulesplan, fanfar, kransläggning och tyst minut. Göteborgs Stad arrangerar pampigt firande av veterandagen den 29 maj för att hylla och hedra sina veteraner

I Sverige finns cirka 100 000 veteraner som tjänstgjort i fredsbevarande insatser och katastrofområden. Bara i Göteborgsområdet finns omkring 15 000. Veteranerna är allt från militär personal till poliser, kustbevakare, räddningstjänstpersonal och sjukvårdspersonal.

‒ Det är människor som med risk för sitt eget liv gör en insats för världsfreden och stöttar uppbyggnad och säkerhet i samhället, exempelvis i Afghanistan och Somalia, säger Christine Lindeberg, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Ändå har de genom åren fått för lite uppmärksamhet för sitt arbete. Men det håller på att förändras. Sedan 2011 har veterandagen den 29 maj statsceremoniell status och från och med i år är det officiell flaggdag. I Göteborg vill man uppmärksamma veteranerna med ett stort firande den 29 maj.

‒ Det behövs lokala firanden för de som inte kan ta sig till ceremonin i Stockholm, säger Christine Lindberg.

Hyllas från luften
Veterandagen i Göteborg inleds med en marsch från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg. Därefter följer en ceremoni med tal, sång och kransnedläggning. Det blir även en tyst minut då kollektivtrafiken står stilla.

Ungefär kvart i fyra, halvvägs genom marschen, får veteranerna en speciell hälsning. Det är Försvarsmaktens Herkulesplan som möter upp med låg inflygning från Hisingen.

‒ Herkulesplanet har både kört ut och hem veteraner från olika uppdrag. Så det blir nog ett känslosamt återseende för många.

En tjänstgöring utomlands kan sätta både fysiska eller psykiska spår och sedan 2010 är det lagstadgat att statliga myndigheter har ett utökat ansvar att ta hand om sina veteraner och deras anhöriga.

‒ Vi behöver både stötta och uppmärksamma våra veteraner. Det gör en stor insats för oss alla och tar dessutom med sig värdefull erfarenhet och kunskap hem, säger Christine Lindberg.