Digital ceremoni utan publik. Veterandagen har arrangerats i Göteborg sedan 2011 för att uppmärksamma personal som gjort viktiga insatser på internationella uppdrag. Precis som tidigare år hedrar Göteborgs Stad sina veteraner med flagghissning, tal och tyst minut den 29 maj. Men i år får man följa den filmade ceremonin hemifrån.

Svenska staten skickar militär personal, poliser, kustbevakare, räddningstjänstpersonal och sjukvårdspersonal på internationella uppdrag för att bistå andra länder med bland annat fredsfrämjande och humanitära insatser.

‒ Det är människor som med risk för sitt eget liv gör en stor insats och kommer hem med värdefull erfarenhet och kunskap i bagaget, säger Christine Lindeberg, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Sedan 2011 hyllas deras insatser på veterandagen den 29 maj och 2018 blev det officiell flaggdag.

Ceremonin filmas

I Göteborgsområdet finns omkring 15 000 veteraner som kommer att hyllas av Göteborgs Stad på veterandagen genom flagghissning på Gustaf Adolfs torg och en ceremoni i Börshuset med tal, musik, och tyst minut. I år kommer dock ceremonin genomföras utan publik. Istället filmas den och läggs upp på stadens hemsida.

− Vi hoppas att många veteraner kommer att titta och att det ändå kan bli ett speciellt tillfälle för dem.

Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin och statens representant Lena Malm från länsstyrelsen kommer att finnas på plats samt representanter för veteranföreningarna, Försvarsmakten och Polismyndigheten.

Nytt veteranmonument

Seden är att veteranföreningarna, staten och staden lägger tre kransar för att minnas genomförda insatser men också minnas de veteraner som aldrig kom hem.

− Även om covid-19-pandemin sätter begränsningar för årets veterandag kan vi ändå hylla våra veteraner och uppmärksamma deras insatser, säger Christine Lindeberg som ser framemot ett större firande nästa år.

− Då inviger vi ett nytt konstverk och veteranmonument i Färjenäsparken, säger hon.