Europeiska städer samarbetar. Johanneberg Science Park och Göteborgs Stad är med i ett nytt EU-projekt där städer ska dela kunskaper och samverka om bland annat gemensamma standarder för data. ”För oss innebär det en chans att samarbeta med städer som ligger i framkant på området, som exempelvis Amsterdam”, säger Ante Baric på stadsledningskontoret.

Öppna data handlar om att offentliga aktörer, som Göteborgs Stad, gör olika typer av digital information tillgänglig på internet. Det kan handla om allt från trafikinformation till data om luftkvalitet eller parkeringsplatser. Eftersom datan är tillgängliga för alla kan till exempel mjukvaruutvecklare sedan använda den för att ta fram appar och program som folk har nytta av.

Samverkan kring standarder
EU-projektet Score, som Göteborg och Johanneberg Science Park nu är med i, handlar om att underlätta för de medverkande europeiska städerna att dela erfarenheter och sätta gemensamma standarder för exempelvis hur datan de delar ska vara formaterad. Genom att samverka stärker städerna sin kompetens och sina möjligheter att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data.

– Genom att ett antal städer går samman och bestämmer vilka standarder vi ska använda kan till exempel samma appar återanvändas i samtliga städer. Om våra data är identiska förenklar det för utvecklare och driver på näringslivet, vilket är bra för både städerna och företagen, säger Ante Baric som är digitaliseringsansvarig på stadsledningskontoret.

Kan påverka beteende
Samverkan kring öppna data kan bland annat hjälpa till att minska trafikflöden och reducera koldioxidutsläpp, hoppas många. Tanken är att på olika sätt visa för göteborgarna hur stor deras egen miljöpåverkan är, som ett sätt att göra dem delaktiga och motivera dem att lägga om en del av sina vanor.

– Genom att mäta och delge information om till exempel hur mycket sopor du slänger, eller hur mycket bil du kör, kan vi ge dig som medborgare en tankeställare. Och förhoppningsvis få dig att vara med och förändra, säger Ante Baric.