Nu ska Göteborg lära av Glasgow, Warszawa och Valencia – och tvärtom. EU-nätverket My Generation ska gemensamt hitta vägar till en bättre framtid för de unga. Tolv europeiska städer deltar i satsningen med siktet inställt på arbete och studier.

My Generation ingår i EU-programmet Urbact II, som är inriktat på hållbar stadsutveckling. Projektet ska utmynna i strategier och lokala aktiviteter som stödjer unga i övergången till vuxenlivet. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-26 år.

”Vi har mycket att lära”

– Vi måste bli bättre på att prata med ungdomar i stället för om dem. Vi har mycket att lära, säger Susan Runsten, planeringsledare på stadskansliet.

Alla deltagande städer startar sitt arbete med en framtidsdialog, där olika samhällsaktörer diskuterar hur ungdomsfrågorna ska utvecklas de kommande åren.

– Vi bjöd in 30-40 personer; ungdomar, företagare och representanter från kommunens verksamheter och pratade bland annat mycket om attityder, hur man ser på ungdomar, möjligheterna att få jobb och hur vi ska få fler ungdomar att gå ut gymnasiet, säger Susan Runsten.

Välutbildade unga flyr Östeuropa

De tolv städerna ska både jobba lokalt och tillsammans, för att dela med sig av sina specifika förutsättningar och erfarenheter. Göteborgs Stad kommer att visa upp några av sina befintliga ungdomssatsningar, som till exempel Ung & Trygg.

– De östeuropeiska städerna har ju en helt annan situation än oss. Där har de problem med att deras välutbildade ungdomar försvinner ur landet när de är klara med studierna. Rotterdam, som leder nätverket, vill också jobba med att attrahera sina unga, att vara en ungdomsstad, säger Susan Runsten.

En bredare bild av hur unga har det i staden

Man vill också försöka nå de ungdomar som inte finns i skolan eller i arbetslivet och jobba brottsförebyggande i stadsdelar och bostadsområden.

– I Glasgow pratar man mycket om detta, det som de kallar för ”Outreach” – att nå de ungdomar som står utanför samhället.

Vilka resultat siktar ni på för Göteborgs Stad?

– När projektet är slut så hoppas jag att vi ska kunna presentera en bredare bild av hur ungdomar har det i staden och hur vi som kommun kan hjälpa dem att etablera sig i samhället, säger Susan Runsten.