Full pott i SKL:s ranking. Göteborg hamnar i topp på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, ranking av Sveriges bästa och sämsta e-kommuner. Tillsammans med Helsingborg, Skellefteå, Stockholm, Tyresö och Umeå får Göteborg listans högsta index, 14, där kommunerna rankats efter hur många e-tjänster och appar de erbjuder.

De vanligaste e-tjänsterna är boka och låna om böcker, låna e-böcker och ansöka om förskola. Men det kan också vara att göra olika typer av felanmälningar och söka jobb inom kommunen

SKL har jämfört hur de svenska kommunerna utvecklar sina digitala tjänster och sammanvägt svaren i ett index. 186 kommuner ingår i rankinglistan där Göteborg, Helsingborg, Skellefteå, Stockholm, Tyresö och Umeå får full pott 14 poäng.

49 e-tjänster och ytterligare tolv på gång
Några kommuner har så många som 140 e-tjänster, medan var femte inte har några e-tjänster alls. Hälften av dessa är kommuner med färre än 10 000 invånare.

I Göteborg finns just nu cirka 49 e-tjänster och fem appar, och det pågår projekt för att ta fram ytterligare tolv e-tjänster.

Flerårigt program för Göteborgs väg mot e-samhället
– Göteborgs Stad har under flera år målmedvetet arbetat för att förbättra den digitala servicen till dem som bor, besöker och driver företag här i Göteborg, säger kommunikationsdirektör Helena Mehner som ansvarar för det fleråriga program för e-samhälle som Göteborgs kommunstyrelse i förra veckan fattade beslut om.

– Ett viktigt steg i den utvecklingen för Göteborgs Stads väg mot e-samhället var inrättande av den nya nämnden för konsument och medborgarservice, säger Ronald Caous, projektledare vid stadsledningskontoret och fortsätter:

Tar fram konkreta handlingsplaner
– Under hösten fortsätter vi med att ta fram konkreta handlingsplaner inom stadens verksamheter. Kommunstyrelse har tryckt på att välfärd och utbildning ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

220 av Sveriges 290 kommuner svarade i undersökningen som är en uppföljning av den mätning som gjordes 2011. 46 procent av kommunerna svarade i årets mätning att de erbjuder appar vilket är en kraftig ökning jämfört med den förra då siffran bara var 15 procent.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Det offentliga Sverige måste ta vara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Rätt utformade e-tjänster är inte bara en service till invånarna utan medför även ökad effektivitet och nytta för kommunerna, säger Per Mosseby, avdelningschef för avdelningen för digitalisering vid SKL.