Staden sjunker på kartan. Sedan början av 1900-talet använder Göteborg ett lokalt höjdsystem vars nollpunkt ligger tio meter under havsnivån. När staden nu ansluter sig till det nationella höjdsystemet sjunker Göteborg – i alla fall i stadens kartdatabas.

Den 28 januari byter Göteborg höjdsystem – från det lokala GH88 till det nationella RH2000. Då blir höjdangivelserna i stadsbyggnadskontorets kartdatabas omkring tio meter lägre. Det beror på att man lagt nollpunkten tio meter under vattenytan för att undvika minusvärden på mätningarna.

Missförstånd undviks
– Den största fördelen med bytet är att alla som är verksamma i Göteborgsregionen i framtiden kommer använda samma höjdsystem. Med ett gemensamt system undviks missförstånd i projekteringsarbetet, till exempel vid stora infrastrukturprojekt, säger Alexander Winkler, teknisk lantmätare på stadsbyggnadskontorets geodataavdelning.

När Göteborg och dess grannkommuner anger höjder i ett enhetligt system blir det också lättare att hålla koll på vattenståndet längs Göta älv och förebygga risken för översvämning.

Samverkan kring geodata
Med RH2000 blir det också möjligt att fullt utnyttja geodatasamverkan, en nationell överenskommelse som underlättar tillgång till geografisk information.

– Det förenklar när man ska göra analyser och både få och tillhandahålla data, säger Alexander Winkler.

Eftersom det sker en kontinuerlig rörelse av landytan måste alla höjdvärden relateras till en viss tidpunkt. RH2000 beskriver hur höjdläget såg ut år 2000, baserat på ungefär 50.000 fixpunkter på marken runt om i landet.

Anpassat till europeisk standard
2005 blev RH2000 Sveriges officiella höjdsystem och det är också anpassat till europeisk standard. Förberedelserna för att byta ut det lokala höjdsystemet i Göteborg har pågått under flera år. För många göteborgare kommer förändringen gå obemärkt förbi – men den är viktig för alla som använder höjddata.

– Det är en teknisk och praktisk omöjlighet att ändra alla befintliga analoga kartor och handlingar med mätningar gjorda i tidigare system. Därför bör man vara extra uppmärksam. Används båda höjdsystemen i samma projekt kan det bli väldigt besvärligt – och dyrt, säger Alexander Winkler.

Inte långt till havsnivån
Rätt höjdsystem är också avgörande i diskussionerna om hur klimatförändringar och en framtida höjning av havsnivån kommer påverka Göteborg.

– I det gamla höjdsystemet låg Gustaf Adolfs torg på tolv meter – fast det egentligen bara är två meter över havet. På södra älvstranden, där man planerar bebyggelse nära vattnet, är det på vissa ställen bara en meter över medelhavsnivån, säger Alexander Winkler.

Mölndal kommer att byta höjdsystem samtidigt som Göteborg. Andra kommuner i Göteborgsregionen planerar att gå över till RH2000 senare under året.

35DE.jpg

Bilden visar skillnaden mellan det nya höjdmätningssystemet RH2000 och det gamla GH88.