Barnen är tysta och koncentrerade men samtidigt väldigt entusiastiska när de klipper och målar. De bor i en av Nelson Mandela Bays kåkstäder och har aldrig tidigare fått en chans att själva skapa konst. ”Art in a circle” har hämtat inspiration från partnerstaden Göteborg och hittills har tusen barn varit med i olika typer av skaparövningar i konst på biblioteken.

6164.gifSe video när barnen skapar >>

– De får se något nytt de aldrig sett förut. De arbetar inte med konst i skolan. Det här ger barnen nya metoder, nya idéer och nya perspektiv. Barnen uttrycker sig mer öppet, berättar konstnären Alan Grobler som håller i dagens workshop ”art in a circle”.
669E_2.jpg
Det dröjde en bra stund innan de tio skolbarnen från Gertrude Shope-skolan till slut kom till biblioteket i Kwadwesi där skaparövningen hålls. Avstånden är långa i de stora kåkstäderna som breder ut sig kring Nelson Mandela Bay. Samtidigt saknas till stor del allmänna kommunikationer. Barnen som är mellan 8- 13 år fick till slut skjuts i en liten skåpbil.

Barnens fantasi får spela fritt

När alla satt på sig plastsäckar för att skydda skoluniformen, förklarar Alan vad de ska göra. De börjar med att klippa figurer i självhäftande plast. Mallarna klistrar de sedan på ett stort tygstycke. Sedan målar de runt om. Penseln vandrar runt bordet så att alla får måla.
4512.jpg

– Det är viktigt att inte försöka påverka barnen för mycket. De måste få vara kreativa på egen hand, tycker Alan.

Barnen gör stora ögon när han river bort plastmallarna och de vita figurerna trollas fram med härliga färger runt omkring. De arbetar på från mitten och utåt på tygstycket. Efter några timmar har barnen tillsammans skapat en underbar och färgsprakande väggtextil. Barnen är jättenöjda och stolta och ska visa upp sitt konstverk i skolan.

Öppnar en ny värld för barnen

Ayantjics, Sam, Wongalethu och deras andra kamrater har idag stigit in i en ny värld där de får arbeta praktiskt med sina händer. Det ger barnen bättre självförtroende. För många svenskar kan det vara svårt att förstå att detta är så märkvärdigt. Men det är det. Många av barnen som deltar kommer från mycket knappa förhållande, både ekonomiskt och själsligt. De har ingen möjlighet fantisera och skapa konst hemma.

– Det här leder till så mycket annat. De kommer hem och berättar för sina föräldrar som sprider det vidare, säger Alan.
43F2.jpg
Alan menar att det på sikt kan leda till att familjen hittar en försörjning, till exempel tillverka och sälja konstföremål. Ett av syftena med satsningen är just att hitta nya konstnärstalanger. Ett annat är att höja statusen på biblioteken och väcka intresse för vad som finns att göra där. Biblioteken är väldigt viktiga i Sydafrika. De är som en ö av böcker, bildning och resurser mitt i kåkstäderna. På eftermiddagarna är de ofta överfulla av barn som gör sina läxor.

1 000 barn har fått chansen

Det som barnen skapar får de ta med sig hem. Under de tre år som projektet pågått har närmare 1 000 barn varit med i dessa skaparövningar i konst – art workshops for children – runt om på de 22 biblioteken i Nelson Mandela Bay. De har gjort allt från textiltryck, väva med gräs, ståltrådsskulpturer till broderi
Även bibliotekens personal och drygt 200 andra vuxna har också deltagit i konst-workshops.
7BFA.jpg

Barnens teckningar från flera olika skaparövningar har sammanställs och blivit en utställning som visats på de olika biblioteken i Nelson Mandela Bay.

Lärt av Göteborg

Projektet är en del i det partnerskapsprojekt som pågår mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay. Det var för tre år sedan som Alan och en annan konstnär från Nelson Mandela Bay besökte Göteborg och fick se hur arbetet med barnkultur bedrevs där.

– Vi lärde oss mycket om andra sätt att närma sig konst och tog med oss idéer hem, säger Alan.

Satsningen på gratis skaparövningar i konst för barn växte fram. Konstnärer från Göteborg har också besökt Nelson Mandela Bay och bland annat visat textiltryck.

Denna del av partnerskapsprojektet är över. Men skaparövningarna på biblioteken i Nelson Mandela Bay är nu en permanent verksamhet som hålls regelbundet, bland annat med hjälp av volontärer. Den skaparövning som Vårt Göteborg besöker är till exempel en av flera som hålls under den nationella biblioteksveckan i Sydafrika i mars.

6446.jpg
Så här blev resultatet av barnens arbete. Foto: Alan Grobler

Fakta – Göteborgs och Nelson Mandela Bays partnerskap:

4DCE.jpg

Under flera år har biblioteken i Göteborg och Nelson Mandela Bay samarbetat. Kollegorna utbyter kunskap och inspirerar varandra. Biblioteken har haft utställningar om ländernas författare och kultur. Stadsbiblioteket i Göteborg har också haft en rad olika afrikanska arrangemang.

Biblioteken i Sydafrika har en oerhört central roll för kultur och utbildning. Skolan skulle ha svårt att klara sig utan dem eftersom det nästan inte finns några skolbibliotek. Det är till och med så att nya skolor ofta byggs i närheten av ett bibliotek.

Partnerskapet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay bygger på att båda parter ska ha nytta av samarbetet.

Det handlar om ömsesidigt utbyte av kunskap, tankar och idéer mellan människor inom olika områden, till exempel sport, kultur, stadsbyggnad, näringsliv, högre utbildning och turism.

Samarbetet är en del av svensk biståndspolitik i Sydafrika. Den statliga biståndsmyndigheten, Sida, har sedan starten 1999 betalat 13,7 miljoner kronor som gått till resor för att göra avstånden kortare så människor kan träffas. Kommunernas insats är den arbetstid som läggs ner.

De båda städerna kom i mars 2006 överens om att fortsätta partnerskapet i ytterligare tre år. I början på april blev de nya delprojekten godkända.

De tre grannkommunerna Port Elizabeth, Uitenhage och Despatch har slagits ihop till Nelson Mandela Bay.

4686.gifSe video när barnen skapar >>