En av 22 nominerade. Göteborg är som enda svenska stad nominerad till europeisk inkluderings- och mångfaldshuvudstad. De 22 kandidaterna kommer nu att bedömas av en jury. Vinnarna avslöjas på en prisceremoni den 28 april.

EU-priset European capitals of inclusion and diversity uppmärksammar städer/regioner som arbetar främjar jämlikhet, inkludering och mångfald. Göteborgs ansökan togs fram under februari av Göteborgs Stads Brysselkontor tillsammans med funktionsförvaltningen, förskoleförvaltningen, Romano center i Väst, stadsledningskontoret och socialförvaltningen Centrum.

82 sökande

82 städer ansökte om priset och 22 valdes ut, däribland Göteborg. De 22 kandidaterna ska bedömas av en jury för att få något av de nio priserna i tre kategorier: lokalområden med färre än 50 000 invånare, lokalområden med fler än 50 000 invånare och lokalområden som främjar inkludering av romer.

Första gången

Göteborg kan få två priser, dels pris som europeisk inkluderings- och mångfaldshuvudstad och priset för bästa åtgärder för inkludering av romska minoriteter. Prisceremonin hålls den 28 april i Bryssel under ledning av jämlikhetskommissionären Helena Dalli. Det är första gången som priset delas ut.