Nu på plats 13 av 29. Göteborgs Stad klättrar fem placeringar i Dagens Samhälles kommunrankning Årets superkommuner, men ligger fortfarande lägre än såväl Stockholm och Malmö som Mölndal. I kategorin för kommunalt resultat är Göteborg bäst av alla Sveriges storstadskommuner.

Rankingen görs av tidningen Dagens Samhälle, som ges ut av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Utifrån antal invånare och befolkningstäthet delas kommunerna in i tre kategorier: storstadskommuner (där Göteborg ingår), täta kommuner och landsbygdskommuner. Kommunerna jämförs bara med andra kommuner i samma kategori.

På området för kommunalt resultat, som baseras på kommunens ekonomiska resultat under 2012–2016, placerar sig Göteborg högst av alla landets storstadskommuner.

Bästa storstadskommun i Västra Götaland
Andra områden där Göteborgs Stad utmärker sig positivt är skola, kommunalekonomiskt resultat, näringsliv, demografi, företagsamhet och utbildningsnivå – här är Göteborg den storstadskommun i Västra Götaland som placerar sig högst. Övriga kommuner i regionen som klassas som storstadskommuner är Mölndal, Partille och Lerum.

Sämre går det på området attraktivitet, som baseras på flyttnetto, det viss säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade i genomsnitt för perioden 2012–2016. Där kommer Göteborg på 26:e plats av landets 29 storstadskommuner.