Folkmängden i Göteborg kommer att fortsätta att öka de kommande åren, men lite långsammare än hittills. Om fyra år har Göteborgarna blivit nästan 18.000 fler. 2007 kommer det att bo 495.900 personer i Göteborg mot dagens drygt 478.000. Det visar stadskansliets nya befolkningsprognos.

Prognosen beräknas på Göteborgs folkmängd vid senaste årsskiftet. Stadskansliet gör med hjälp av dessa siffror ett antagande om in- och utflyttning, om fruktsamhet och dödlighet grundat på de tre senaste åren.

Oväntat liten nettoinflyttning

– Nu på senare år har antalet döda legat rätt så still med små variationer, samtidigt som fruktsamheten har ökat. En större del av folkökningen har varit ett resultat av den naturliga folkökningen, det vill säga skillnaden mellan födda och döda.

Nettoinflyttningen (skillnaden mellan in- och utflyttade) var förra året drygt 900 personer färre än 2002. Fler flyttade ut till Göteborgs kringliggande kommuner samtidigt som inflyttningen därifrån minskade.

Nettoinflyttningen kommer öka igen

– Under 2003 dök nettoinflyttningen rejält från 2.700 till 1.700. Ovanligt många barn och ungdomar flyttade ut till grannkommunerna. Det resulterade i att vi i förra årets prognos överskattade antalet förskole- och skolbarn, säger Leif Birgersson vid stadskansliets statistikgrupp.

Stadskansliet förutspår att nettoinflyttningen kommer att öka igen, för 2004 och 2005 till 2.500 personer per år och därefter med 3.000 personer varje år fram till 2015.

Att så många barn- och ungdomar flyttade ut från Göteborg i fjol tror Leif Birgersson kan förklaras av en ökad nybyggnadstakt i grannkommunerna.

Bostadsbyggandet fördubblas

– Det byggdes en hel del i förortsområdet, medan det inte byggdes lika mycket i Göteborg. Nu finns ett mål här att behålla göteborgarna och byggandet har börjat öka i attraktiva områden.

Mellan 2004 och 2008 kommer bostadsbyggandet att fördubblas jämfört med perioden 1995 till 2003 enligt fastighetskontorets bostadsbyggnadsprogram.

Befolkningsprognosen räknas om varje år och ligger bland annat till grund för beslut om förskolor, skolor och äldreomsorg de kommande åren. Osäkerhetsfaktorer i prognosen kan till exempel vara konjunkturutvecklingen, inflyttning av flyktingar, tillgången på bostäder inom pendlingsavstånd från Göteborg och den kommande EU-utvidgningen

Leif Birgersson räknar med att den mer detaljerade prognosen för Göteborgs 21 stadsdelar blir klar i slutet av april.

5F30_2.jpg

4FA8.jpg

Göteborg har relativt sett fler personer i de yngre förvärvsaktiva åldrarna 20 till 39 år jämfört med övriga Sverige.