Unik diskussion i helgen. När kommunstyrelsen i Göteborg den 10-11 mars bjuder in det breda spektrat av HBTQ-Göteborg till en diskussion om hur staden kan bygga ett öppnare, och mindre heteronormativt samhälle, är det första gången det sker i Sverige. Samtidigt har nedräkningen inför den sjätte HBTQ-festivalen börjat. Invigning: 30 maj.

För 10-15 år sedan var Göteborg en stad med dåligt rykte i HBTQ-kretsar. Somliga kallade den en ”bögknackarstad” – andra nöjde sig med att se Göteborg som en av landets mest homofientliga städer.

– Idag har staden lyft HBTQ-frågorna till högsta nivå, och numera skryter jag om Göteborg. I den här staden snackar man inte bara – här är det action också, säger Tasso Stafilidis som sedan hösten 2009 är verksamhetschef för den årliga HBTQ-festivalen.

Göteborg – en stad för alla
Medan festivalstaben går in i sin mest hektiska arbetsperiod, med sikte på en ny stor manifestation 30 maj–3 juni, anstränger sig stadens representanter för att visa att man menar allvar med mottot att Göteborg är en stad för alla.

I januari kunde t f stadsdirektör Bengt Delang lägga titeln regnbågsambassadör till raden av uppdrag, och tillsammans med Thomas Martinsson (MP) – kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter – undertecknade han också ett brev som nyligen gick ut till ledare i kommunens förvaltningar och bolag.

I brevet uppmanas förvaltnings- och bolagschefer att bidra till att regnbågsflaggor blir synliga över hela staden under festivaldagarna.

– Som regnbågsambassadör ska jag naturligtvis delta i festivalen. Jag vill gärna bidra till att visa att vi i Göteborg tycker att mångfald är viktigt – dessutom visar undersökningar att mångkulturella städer upplevs som mer attraktiva, säger Bengt Delang.

Första gången i Sverige
Den kommande helgen, 10-11 mars, samlas politiker, tjänstepersoner från Göteborgs Stad och ett 40-tal personer från HBTQ-Göteborg, till ett samtal om hur Göteborg kan bli en öppnare och HBTQ-vänligare stad.

– Så vitt jag vet är det första gången en svensk kommun tar initiativ till ett sådant här arrangemang, säger Anna-Carin Jansson som är planeringsledare på enheten för mänskliga rättigheter och nationella minoriteter på stadsledningskontoret.

– Det här handlar om att Göteborg inte bara ska flagga några dagar om året utan säkerställa likvärdig service för alla varje dag året om, fortsätter hon.

Under de två dagarna på Novotel vid Klippan hoppas man formulera konkreta förslag, att lämna över till politikerna, om hur staden kan ta nya steg för att bli en stad för alla.

Viktiga beslut om likabehandlingsplaner har redan fattats. Och i stadens budget står numera skrivet att Göteborg ska vara en aktiv del av HBTQ-festivalen,

Stort kommunalt intresse
Förutom flaggning och deltagande i paraden under banderollen ”Göteborg – en stad för alla” kommer den kommunala satsningen att vara omfattande i Bältesspännarparken där man slår upp sina tält för att möta både göteborgare och gäster.

– Intresset från bolag och förvaltningar är så stort att vi har dubblat vår satsning jämfört med förra året, säger Anna-Carin Jansson.

På festivalkansliet går man nu in i den intensiva finishen inför den sjätte upplagan av den HBTQ-festival som förra året lockade hela 127 000 besökare.

– Idag har vi 300 samarbetspartners mot 50 för tre år sedan, och andra kommer för att lära sig av hur vi har gjort. Tillsammans med Göteborg & Co planerar vi också att bjuda in landets pridefestivaler för att tillsammans försöka skapa ett nationellt nätverk, säger Tasso Stafilidis som uppmanat årets samarbetspartners att satsa extra mycket på innehåll och kvalitet – för som Stafilidis säger:

– De kvantitativa målen har vi uppnått för länge sedan.