Hållbar teknik, konst och ljus. I två år, till november 2016, är Göteborg ordförande i en internationell organisation för städers ljus, Luci. Hållbar teknik samt konst och ljus blir två uppdrag för Göteborg.

– Det finns mycket ny teknik och det händer så mycket inom ”smart cities” att vi bör uppgradera hur vi arbetar med ljus och hållbar utveckling i städerna, säger Ingemar Johansson, planeringsledare på trafikkontoret i Göteborg.

Nobelpris till LED-ljusets uppfinnare
Ett exempel på ny teknik är de energisparande LED-lamporna, vars japanska uppfinnare snart får ta emot årets Nobelpris i fysik i Stockholm.

– Jag har föreslagit att vi inom Luci bör revidera vårt förhållningssätt till hållbart ljus. Förhoppningsvis kan vi göra det under en konferens i Göteborg under första halvåret 2015, med kanske 60 – 70 deltagare, säger Ingemar Johansson.

I så fall ska deltagarna uppdatera dokumentet Charter on urban lighting, som är centralt inom Luci.

124 städer och organisationer
Luci (Lighting urban community international) bildades 2002 i Lyon och är idag ett nätverk med 124 medlemmar, varav 72 städer och 52 associerade medlemmar, till exempel ljusföretag, arkitekter och universitet.

Det var vid ett Luci-möte i Kroatien 6 november som trafiknämndens ordförande Johan Nyhus, valdes till ordförande för kommande två år.

Tre förvaltningar i Göteborg medverkar i Luci:s arbete; trafikkontoret, kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Ingemar Johansson har varit med i tio år.

Han hoppas att Göteborg under 2016 kan stå som värd för ett av Luci:s temamöten som kallas City under microscope, alltså att den aktuella staden får lite extra belysning, bokstavligt talat.

Ljustkonst i gångtunnel vid Klippan
Ingemar Johansson och Cecilia Borgström-Fälth på kulturförvaltningen driver också ett samarbete inom Luci med Helsingfors, Amsterdam, Rotterdam, Lyon, Turin och Dubrovnik.

– Vi kallar gruppen Light and art, vi gör olika projekt om hur man kan få konst och ljus ”ut i byn”. Och så visar vi upp det för varandra, berättar Ingemar Johansson.

Ett sådant projekt är Amfibietunneln vid Klippan, som invigdes under Kulturnatta i år. Där har konstnärerna Karen Froede och Mikael Richter skapat ett ljuskonstverk som påminner om en reflekterande vattenyta, med hjälp av Led-ljus.

Tre svenska städer är med
– En stad utan sköna konstverk är inte mycket att ha. Ljus kan lyfta fram konst och ljus kan användas för att göra konst, så det funkar åt båda håll, säger Ingemar Johansson.

Förutom Göteborg är Eskilstuna och Helsingborg de enda svenska städer som är med i Luci.

688E.jpg