Kan bli nytt födelserekord. På nyårsafton 2016 hade Göteborg 556 585 invånare enligt stadsledningskontorets preliminära siffror. Det är en rekordartad ökning av folkmängden, och en stor del av ökningen beror på att fler föds.

– Mycket tyder på att vi får ett nytt födelserekord under 2016, säger Lutz Ewert på stadsledningskontorets statistikavdelning.

Just det – mycket tyder på. Helt säker kan man nämligen inte vara förrän Statistiska Centralbyråns (SCB:s) officiella siffror kommer i slutet på februari. Men de preliminära siffror som stadsledningskontorets statistikavdelning nu tagit fram brukar bara skilja sig marginellt från SCB:s, enligt Lutz Ewert.

Rekordmånga nollåringar
771A.jpg
– Enligt våra siffror hade Göteborg på nyårsafton 556 585 invånare. Det är en ökning med 8419 personer jämfört med året innan, vilket är den största folkökningen sedan i alla fall 1950-talet, säger han.

De nuvarande siffrorna visar inte hur många som fötts i kommunen, men däremot kan man se hur många nollåringar som var skrivna här vid årsskiftet. Och de var rekordmånga – 7641 närmare bestämt.

– Vi kan ännu inte veta helt säkert hur många som föddes i kommunen under året, men allt tyder på att vi får ett nytt födelserekord under 2016, säger Lutz Ewert.

Lägre flyktingmottagande än förväntat
Den största orsaken till ökningen är inflyttning från andra kommuner och länder. Dock har flyktingmottagandet varit lite lägre än förväntat. De som syns i statistiken är de flyktingar som fått uppehållstillstånd och folkbokförts i Göteborg.

– Utöver dem finns i Göteborg drygt 4000 asylsökande som ännu väntar på besked – de finns inte med i statistiken, säger Lutz Ewert.

Samtidigt som befolkningen ökar så ökar också utflyttningen till de tolv kranskommuner som i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

– Det skulle kunna bero på det byggs mycket i kranskommunerna, samtidigt som vi har ett gynnsamt ekonomiskt läge så att många vågar satsa på att köpa en bostad.

4E1E.jpg
Foto: Fatima Grönblad