Från och med tisdag 1 februari ingår Göteborg i det finska förvaltningsområdet. "Nu finns det även formellt en ordning som förbinder staden att erbjuda service på finska", säger Lennart Engström på stadskansliet.

När regeringen den 16 december godkände Göteborgs ansökan om att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet innebar det att staden måste tillhandahålla en bred service även på det finska språket.

”I nära samarbete med de finskspråkiga”
– Inte kan, eller bör – utan de som vill ska kunna få exempelvis äldreomsorg eller förskola på finska, säger Lennart Engström och sätter fingret på de kanske två största utmaningarna.

– Hur stort behovet är vet vi inte – och hur många som identifierar sig som sverigefinnar vet vi egentligen inte heller, medger Lennart Engström och fortsätter:

– Sakta men säkert ska vi anpassa staden till de nya förhållandena – och det ska ske i nära samarbete med de finskspråkiga.

Statliga myndigheter måste också anpassa sig
Alla förvaltningar håller nu på att utse kontaktpersoner för att underlätta arbetet. Anpassningen kommer att ta lite tid och ska ske på många plan. En del av förändringarna har mer symbolisk karaktär, medan andra är väldigt konkreta. En sådan är att stadens alla telefonväxlar ska kunna ta emot samtal på finska.

– Alla växlar måste inte kunna prata finska hela tiden, men man måste kunna ta emot samtal på finska någon del av veckan, säger Lennart Engström.

Utöver den kommunala servicen måste också de statliga myndigheterna i Göteborg anpassa sig till att staden nu ingår i det finska förvaltningsområdet.