Om tolv år är det 400 år sedan staden Göteborg grundades. Det ska naturligtvis uppmärksammas och firas. Frågan är dock på vilket sätt och vad det får kosta. Detta har kommunstyrelsen nu gett Göteborg & Co i uppdrag att utreda och planera.

Kommunstyrelsen tillsatte för två år sedan en beredningsgrupp för att ta reda på hur Göteborg firat tidigare jubileer och hur andra städer gjort. ”Göteborg har en tradition av att låta jubileer tydligt sätta avtryck långt in i framtiden” skriver beredningsgruppen i stadskansliets tjänsteutlåtande.

Tillsammans med förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad och andra berörda organisationer ska Göteborg & Co ta fram en tid- och projektplan och en budget. Denna ska presenteras för kommunstyrelsen någon gång under 2011.

Fotnot:
Jubileumsutställningen 1923 hade 4,2 miljoner besökare och det hölls över 190 internationella möten. Totalt kostade utställningen runt 18 miljoner kronor vilket var nästan en tredjedel av stadens budget 1923. Det skulle motsvara 5,5 miljarder i dagens penningvärde.

Läs mer: Ur Vårt Göteborgs serie Gamla Göteborg:
Brakförlust – jubileumsutställningen 1923 knäckte stadens ekonomi
Storslagen utställning