Redan till årets nationaldag den 6 juni kommer en medborgarskapsceremoni att genomföras för första gången i Göteborg, troligen på Liseberg. Kulturnämnden föreslås få uppdraget att göra ett program för ceremonin. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

I somras fick stadskansliet i uppdrag att utreda hur en ceremoni kan anordnas för nya medborgare som bor i Göteborg. På onsdagen klubbades förslaget av kommunstyrelsen och nu ska kommunfullmäktige ta ställning till det.

Har tittat på hur man gör i Stockholm

– Vi har tittat särskilt noga på hur Stockholm har gjort eftersom de storleksmässigt mest påminner om oss, säger Pia Borg på stadskansliet.

Ceremonin innehåller vanligen kulturella inslag, ett tal av kommunfullmäktiges ordförande eller motsvarande, minnesgåvor till de nya medborgarna och någon form av förtäring.

Hur ceremonin ska se ut i Göteborg föreslås bli en fråga för kulturnämnden. Den ska i så fall också besluta om var arrangemanget ska hållas.

Kan bli Liseberg

– Vi har rekommenderat Liseberg i tjänsteutlåtandet. Där finns tillräcklig kapacitet och där hålls redan idag nationaldagsfirande där detta skulle kunna ingå som en punkt, säger Pia Borg.

Konserthuset, Göteborgsoperan, Svenska Mässan och Trädgårdsföreningen är andra möjliga platser att överväga. Kostnaden för ceremonin har uppskattats till 750.000 kronor.

– Vi tror att det är en fördel om ceremonin kan ske i samverkan med länsstyrelsen i Västra Götaland och med andra lokala aktörer.

3.000-4.000 varje år i Göteborg

Varje år blir mellan 3.000 och 4.000 personer nya medborgare bara i Göteborg. För landet som helhet handlar det om 25.000-30.000 människor.

I en tredjedel av landets kommuner har man redan ceremonier för nya medborgare.