Stor rapport om digitala tjänster. Göteborg är bland de tio bästa nordiska städerna på att erbjuda sina invånare fibernät, mobila nät och digitala tjänster. Det visar en kartläggning som telekomföretaget Telenor gjort bland de 43 största städerna i Sverige, Danmark och Norge. Göteborg hamnar på åttonde plats före storstäderna Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Malmö.

– Det är positivt för boende, besökare och näringsliv att vi har och kan fortsätta utveckla vår digitala service genom väl utbyggd it-infrastruktur, säger Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner.

– Digitiala utvecklingen och väl utbyggd infrastruktur bidrar starkt till att Göteborg kan fortsätta utvecklas som en hållbar stad öppen för världen, fortsätter hon.

Göteborg bäst bland storstäderna
Allt fler tjänster som behövs för att leva, bo eller driva företag blir digitala och för det behövs it-infrastruktur. I Telenors undersökning har de 43 nordiska kommunerna bedömts utifrån vilken utsträckning de erbjuder sina invånare e-tjänster och hur mycket de underlättat utbyggnaden av bredband, mobiltäckning och wifi.

Ett antal parametrar har vägts samman till ett index, Nordic broadband city index 2014. Vinnaren blir den kommun som sammanvägt får högst poäng.

Sex av tio kommuner på tio-i-topp-listan är svenska. På första plats hamnar Linköping, följt av Västerås som tvåa och norska Kristiansand trea. Borås hamnar på sjunde plats och Göteborg är åtta.

”Stadsnätet behöver bli bättre”
Göteborg placerar sig också bäst av de svenska storstäderna – Stockholm ligger på 13:e plats, Malmö först på 38:e. Huvudstäderna Köpenhamn och Oslo hamnar på plats 17 respektive 24.

– Göteborgs placering är bra men det är ändå en bit kvar till täten. Stadsnätet i Göteborg är förhållandevis väl utbyggt, och mobiltäckningen är väldigt god, säger Ronald Caous, projektledare för handlingsplan för e-samhälle vid stadsledningskontoret.
Samtliga 70 000 lägenheter i Göteborgs kommunala bostadsbolag är nu anslutna till fiber, det är hälften av alla lägenheter i Göteborg.

– Men stadsnätet behöver bli bättre, det är fortfarande många hushåll som inte har fiber, säger Ronald Caous.

Bredbandsstrategi klar till sommaren
98 procent av göteborgarna har tillgång till 3G eller 4G på sina mobiltelefoner.

– Men det finns fortfarande några få vita fläckar på norra Hisingen, säger Ronald Caous.

– Vi behöver också få bättre tillgänglighet på anslutningspunkter för wifi i stadsdelarna, på exempelvis stadsdelstorgen. Stan är ju stor och de flesta av de 1000 accesspunkterna finns och resecentra och inne i centrala Göteborg, säger Ronald Caous.

I utvärderingen har städerna också betygssatts utifrån om de har en bredbandsstrategi eller inte. Göteborgs Stad håller just nu på att ta fram en sådan strategi som väntas vara klar till sommaren 2015.

Läs rapporten på länken här nedan.