Ska leda europeiska städer i klimatarbete. Göteborg på väg att bli en av EUs smarta städer och ledare för ett EU-projekt som handlar om utveckling av fjärrvärme och fjärrkyla. Här ska Göteborg leda städer som London, Rotterdam, Genua och Köln.

– Detta kommer ge oss stora möjligheter att utveckla vårt klimatarbete , säger Katrina Folland, planeringsledare på stadsledningskontoret.

På fredagen fick hon ett mail från EU-kommissionen om att Göteborgs förslag om det så kallade Celsius City Story hade fallit väl ut i utvärderingen.

Göteborgs fjärrvärmesystem ligger långt framme
Nu ska Göteborg, efter slutförhandlingar med EU kommissionen, på fyra år leda arbetet med att utveckla de deltagande städernas och regionernas fjärrvärme– och fjärrkylesystem att bli mer klimatsmart. Projektet är på cirka 150 miljoner kronor.

Projektet finns inom EU:s sjunde ramprogram, där forskningen har som mål att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle, inte minst för klimatets skull. EU har högt ställda klimatmål, att minska klodioxidutsläppen med 20 eller rentav 30 procent till 2020, räknat från 1990.

– Ur ett europeiskt perspektiv har Göteborgs fjärrvärmesystem kommit väldigt långt. Byggandet av fjärrvärmenätet startade redan på femtiotalet och nätet är idag över 1 000 kilometer långt och med stort utnyttjande av spillvärme, konstaterar Katrina Folland.

Göteborg får ögonen på sig i EU
Hon ser en stor potential i i det kommande samarbetet både vad gäller partnerstäder utan även universitet och näringsliv.

– Så nu handlar det om att vi ska guida de här städerna att utveckla sina fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Och även finslipa våra egna system, till exempel att bättre kunna lagra energi över dygn och över säsong, säger Katrina Folland.

Hon hoppas att den nya, ledande rollen som Smart city ska innebära att Göteborg får ögonen på sig än mer i EU-sammanhang, får lättare att kommunicera sina idéer och att omvärlden får en mer positiv syn på Göteborgs miljöarbete.

Ökat förtroende hos EU-kommissionen
– Projektet förankrades i EU kommissionen genom att vi samlade aktörer i staden och förmedlade våra idéer framgångsrikt genom Göteborg stads EU kontor, säger Katrina folland.

– Vi får helt klart ett ökat förtroende hos EU-kommissionen. Och jag tror att det här gör att vi både kan driva på utvecklingen för andra städer och få ännu bättre skjuts i vårt eget miljöarbete, säger Sebastian Marx, Göteborgs Brysselrepresentant.

Främst blir det anställda på Göteborg Energi och på stadsledningskontoret som kommer att delta i projektet.