Årlig företagsbarometer. Göteborgs Stad hamnade på 75:e plats när drygt 12 000 studenter tillfrågades om sin ideala framtida arbetsgivare. Företaget Universums årliga företagsbarometer visar att Göteborg idag är den näst intressantaste kommunen i landet att jobba för.

Universums nya undersökning baserar sig på enkätfrågor till 12 286 studenter vid 34 universitet. Frågorna har ställts under perioden november 2011 och februari 2012.

– Vi har varit med och mätts sedan 2004. Strax därefter kom Stockholm och Malmö med, och senare har en lång rad andra kommuner anslutit sig, säger Lisbeth Årsbog som är planeringsledare på Göteborgs stadsledningskontor.

En av flera mätningar
Universums nya lista visar att Ikea fortfarande står högst i kurs bland studenterna. Bland landets kommuner återfinns Stockholms Stad på plats nummer 57, medan Göteborg alltså är nummer 75 – strax efter Lantmännen, men just före Carlsberg. Mätningen omfattar närmare 300 arbetsgivare däribland Volvo, ABB och Ericsson.

Universums nya undersökning är en i raden av flera mätningar som görs under året.

– På hösten görs en mätning mot ”Young professionals” – personer som varit ute i arbetslivet mellan ett och åtta år svarar på och hur de uppfattar sina arbetsgivare.

Där har vi tidigare varit branschbäst i flera kategorier, säger Lisbeth Årsbog.