Lennart Johansson från Göteborgs Stad har utsetts till samordnare för Nationella nätverket mot narkotika i krogmiljö. Därmed får han en nyckelroll i det förebyggande arbetet mot narkotikahantering på landets krogar.

– Det ska verkligen bli roligt att ta sig an det här uppdraget och att se var vi hamnar i vårt arbete. Det handlar om en riktig utmaning – den lilla krogen i till exempel Lilla Edet ska kunna arbeta med likartade förutsättningar som krogen på Stureplan, säger Lennart Johansson.

Den 6-7 oktober håller nätverket upptaktskonferens i Norrköping, och då ska en allmän färdriktning och arbetsformer läggas fast. Man ska bland annat diskutera hur ett system för certifiering av krogar ska se ut och innehålla.

– Det kan handla om att en viss andel av personalen har gått en utbildning, att krogen har handlingsplan och policy, och att man har ett samarbete med polis och kommun, säger Lennart Johansson.

Klart är att en egen hemsida för nätverket ska arbetas fram.

– Förutom information om projektet ska varje deltagande stad redovisa hur man arbetar och vad som görs, och dessutom ska alla krogar som blivit certifierade listas.

Erfarenheter från RUS

Lennart Johansson har stor erfarenhet av liknande arbete gentemot krogarna i det göteborgska samarbetsprojektet RUS – restauranger, utveckling, samarbete – som syftar till att minska våld och skador som kan uppstå för att folk dricker sig alltför berusade eller använder narkotika på krogen.

Han var också en av de drivande krafterna i krogdelen av den statliga satsningen Mobilisering mot narkotika, och har fungerat som mentor för andra kommuner.

Det nationella nätverket kom ursprungligen till inom ramen för Mobilisering mot narkotika. En modell testades i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och därefter utökade man antalet kommuner till elva under 2007.

Det nationella ansvaret för arbetet mot narkotika i krogmiljö övergick tidigare i år till Folkhälosinstitutet, som i juni sa ja till en förfrågan från nätverket om att finanisera en halvtids samordnartjänst.

25 kommuner deltar

Lennart Johansson räknar med att cirka 25 kommuner är representerade vid upptakten i nästa vecka:

– Vi har bjudit in de kommuner som uppfyller fastslagna kriterier och blivit medlemmar i nätverket, samt några kommuner som vi också vet jobbar ambitiöst med dessa frågor.

Fotnot:
I nätverket representeras varje kommun av folk från polis, restaurangbransch, tillståndsenhet och andra enheter som arbetar med ansvarsfull alkoholservering. Från Göteborg kommer Jörgen Lendahl från polisens kroggrupp, Annelie Silvander från stadens tillståndsenhet, Johan Bergquist från krogen Brasserie Lipp och Pernilla Gilvad från RUS.