Sedan den statliga ungdomsgarantin försvann för drygt ett år sedan har det blivit 1.820 färre ungdomsjobb inom Göteborgs Stad. I höstas gjorde därför staden en egen satsning på 15 miljoner kronor till introduktionsanställningar. Och fler aktiviteter för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden kan bli aktuella.

Under 2006 omfattades sammanlagt 3.023 ungdomar mellan 18 och 24 av arbetsmarknadsinsatser inom Göteborgs Stad. Antingen i form av ungdomsgaranti, kommunal ungdomspraktik eller feriejobb.

”Vilsen grupp i känslig ålder”

När de statliga subventioneringarna för de här anställningsformerna försvann vid årsskiftet 2006/2007 minskade antalet ungdomsjobb rejält. Kvar blev i princip bara feriejobben.

– Där beslutade staden sig för att skjuta till pengar, 1.076 ungdomar fick feriejobb inom kommunala förvaltningar förra året, säger Claes Henriksson vid stadskansliets arbetsmarknadsgrupp.

Att ungdomsgarantin försvann visade sig snabbt i siffrorna över långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Göteborg. De ökade dramatiskt under 2007.

– Från ungefär 100 ungdomar vid årets ingång till som värst 600. Trots högkonjunktur är det svårt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en besvärlig, vilsen grupp i en känslig ålder som behöver en mjukstart för att komma vidare, säger Claes Henriksson.

Introduktionsanställning för 100 unga

Nu har långtidsarbetslösheten börjat minska igen och är nu nere på 250. Något som bidragit till minskningen är stadens satsning på introduktionsanställningarna för sammanlagt 100 ungdomar.

– Först får de provjobba i verksamheten en månad. Går det bra övergår det i en anställning på sex månader. Att gå från försörjningsstöd till en bra lön och samtidigt få jobberfarenhet och referenser tror vi är en bra motivationsfaktor, säger Claes Henriksson.

Från och med december 2007 finns en ny statlig jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Den omfattar bland annat individuellt anpassad studie- och yrkesvägledning, söka jobb-aktiviteter och arbetspraktik.

”Vi riskerar bli en slask för de svåra fallen”

– Men den nya garantin bjuder fortfarande inte in kommunerna. Istället ska Arbetsförmedlingen i första hand samarbeta med privata aktörer och i sista hand kommunala förvaltningar. Vi riskerar att bli en slask för de svåra fallen som ingen annan vill ge praktikplatser åt, säger Claes Henriksson.

Göteborgs stad diskuterar därför, precis som många andra kommuner, om de helt ska ställa sig utanför den statliga arbetsmarknadspolitiken och istället skräddarsy egna kommunala lösningar.

– Det kan handla om att utveckla arbetslösa som har försörjningsstöd. Kan vi hjälpa ungdomar att komma rätt så gynnar det staden och hela samhället, säger Claes Henriksson.

Fotnot:
Ungdomsgarantin, som fanns mellan 1998 och 2006, vände sig till arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år. Den nya garantin för ungdomar infördes i december 2007 och omfattar arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år.