Var med och testa betaversionen. Allt fler surfar på sina mobiler och läsplattor. Det gäller även hälften av alla besökare på goteborg.se. En mobilanpassning av webbplatsen pågår för fullt och just nu ligger en testversion ute som gör det möjligt för allmänheten att tycka till.

Testa här: Betaversionen av nya goteborg.se

− Tanken är att det ska bli lättare att hitta på nya goteborg.se oavsett om man använder dator, surfplatta eller mobil, säger Henrik Hallenius, webbstrateg på konsument- och medborgarservice.

Han säger att det handlar om en explosionsartad utveckling. 2011 var det bara sex procent av besöken på goteborg.se som gjordes via surfplatta eller mobil. 2015 var det hälften.

6F7E.jpg
− Det finns inget som tyder på att den här ökningen kommer att avta. Vi kan inte vänta längre, säger Henrik Hallenius.

Synpunkter på strukturen
Framför allt handlar anpassningen om två saker. Dels får webbplatsen en så kallad responsiv design, vilket innebär att innehållet automatiskt anpassar sig efter storleken på den skärm man använder.

Dessutom förändras navigeringen, det vill säga hur man hittar det man söker på webbplatsen.

− Vi har fått in en del synpunkter genom åren. Många tycker att den nuvarande strukturen är svår och att rubrikerna i toppmenyn är abstrakta, säger Henrik Hallenius och fortsätter:

− Som det sett ut hittills har vi bara fått plats med ett visst antal rubriker samtidigt som det är mycket som ska rymmas på en kommunal webbplats.

Fler och nya rubriker
Därför kommer toppmenyn att ersättas med klickbara alternativ över hela skärmytan.

− På så sätt kan sådant som till exempel borgerlig vigsel eller konsumentrådgivning få egna rubriker, i stället för att som nu ligga under det lite luddiga ”Omsorg och hjälp”, säger han.

Förhoppningen är att den mobilanpassade hemsidan ska kunna lanseras före sommaren.

− En testversion kommer att ligga ute den närmsta månaden, så att vi kan få in kommentarer och även hitta buggar och andra problem i ett tidigt skede, säger Henrik Hallenius.