Nu finns det nya riktlinjer för hur Göteborgs stad ska agera på det internationella planet. Utgångspunkten är att Göteborg ska agera som en stad när det handlar om partnerstäder eller regionalt samarbete.

I fjol enades kommunfullmäktige om en ny policy för stadens internationella samarbete.

Ansvar blir tydligare

Därefter har riktlinjer utifrån policyn arbetats fram som mer konkret ska visa ansvarsfördelning och hur man ska jobba. Dessa har nyligen antagits av kommunstyrelsen och berör framför allt nämnder och bolag.

– Syftet är att underlätta det internationella samarbetet och tydliggöra ansvarsförhållanden, säger Håkan Beskow, chef för internationella gruppen på stadskansliet.

Det handlar till exempel om deltagandet i internationella organisationer, utbytet med stadens vänorter och olika regionala samarbeten. Riktlinjerna innebär ett tydliggörande av de samarbeten som förekommer idag.

Konkurrens inom stan

– Vi ska fundera på vad vi har för relation till en viss organisation, varför vi vill vara med där och så vidare, säger han.

I andra sammanhang har det varit konkurrens inom staden om samma EU-pengar. Där kan riktlinjerna ge bättre samordning och vinster för staden.

– Det är bättre att vi söker tillsammans och därigenom får mer pengar till Göteborg, säger Håkan Beskow.