Förstudie i vår. Göteborg ska få ett hbtqi+monument som ska gestalta och påminna om den lokala kampen och historien. Vad konstverket ska bli, placeras och vem som ska utföra det är ännu inte bestämt.

En förstudie beräknas bli klar i vår och vilken konstnär som får uppdraget bestäms genom offentlig upphandling senare i år.

Allmänheten kan ta del online

– Genom förstudien vill vi skapa delaktighet och relevans för projektet och samla information och förståelse för hbtqi+kampen i Göteborg, säger Claudia Schaper, processledare på Göteborg Konst.

6–7 februari kan allmänheten ta del av ett program som en del av projektets förstudie. Det sker online och ingen föranmälan krävs.

Monumentet beräknas vara klart tidigast hösten 2022. 6–7 februari kan allmänheten ta del av ett program som en del av projektets förstudie.