”Detta är inget särintresse”. Göteborg är just nu i det största utvecklingssprånget i stadens moderna historia och hur staden byggs påverkar göteborgare i flera generationer framåt. Därför träffades närmare 150 medarbetare i Göteborg Stad i förra veckan för att lära sig mer om hur staden kan utvecklas på hållbara sätt för alla göteborgare.

Andreas Johansen.

– Tyvärr betraktas funktionshinderfrågorna som ett särintresse för en liten grupp i samhället. Men tänk på att ingen människa är immun mot sjukdomar, olyckor eller att bli äldre – därför är detta faktiskt ett allmänintresse, säger Andreas Johansen, utvecklingsledare för universell utformning på fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

– Precis som miljöfrågorna är det en aspekt av allt det som alla gör, oavsett vad vi arbetar med. Alla måste ta ansvar för att staden ska funka för alla, fortsätter han.

Under dagen föreläste forskare, samhällsbyggare och experter om socialt hållbar stadsutveckling med fokus på funktionsrätt och inkludering. Deltagarna fick ta del av exempel inom taktil arkitektur – arkitektur som en upplever genom att ta på, exempel på arkitektur och stadsutveckling som exkluderar olika personer samt prova på mörkerlunch – att äta med olika synnedsättningar, som gråstarr.

– Det vi hoppas att deltagarna tar med sig från dagen är att vi i staden behöver bli bättre på att samarbeta och att tänka hela vägen, från idé till slutanvändaren. Medborgaren i staden är inte intresserad vem som ansvarar för vad i stadsmiljön utan det måste bara fungera, säger Maria Bernström Printz, anordnare av konferensen och utvecklingsledare för universell utformning på fastighetskontoret.

Göteborgs Stad har ett uttalat politiskt mål om att staden ska funka för alla. I Göteborg ansvarar fastighetskontoret för att samordna och utveckla den fysiska tillgängligheten i kommunen, men alla förvaltningar och bolag i staden har också ett eget ansvar för att arbeta med tillgänglighet.