Över 230 dog i nattklubbsbranden. Göteborgs Stad har skickat ett brev till borgmästaren i den brasilianska staden Santa Maria och framför sina kondoleanser efter nattklubbsbranden som krävde över 230 liv.

Brevet är ställt till stadens borgmästare Cézar Augusto Schirmer och är undertecknat av Anneli Hulthén och Jonas Ransgård som Göteborgs borgmästare och vice borgmästare.

De båda framför Göteborgs Stads kondoleanser till staden Santa Maria och sina sympatier till familjer och vänner till offren och till skadade och överlevande. I brevet erbjuder de sig också att dela med sig av de erfarenheter som Backabranden medförde 1998 då 63 ungdomar dog.