Göteborg är en av 372 städer runt om i Europa som bestämt sig för att göra mer än vad som krävs för att uppnå EU:s miljömål. I går skrev kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén under det så kallade borgmästaravtalet vid en högtidlig ceremoni i Bryssel.

EU har satt upp ett energimål som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 20 procent senast 2020. Nu har närmare 400 europeiska städer enats om att vara ännu ambitiösare i kampen mot klimatförändringarna.

”Göteborg visade tidigt intresse”
– Städer är de områden som använder mest energi och de miljösatsningar som görs på lokal nivå har stor betydelse. Borgmästaravtalet innebär att vi tar vårt ansvar som städer, säger Sebastian Marx, som är Göteborgs stads representant i Bryssel.

Avtalet, som är ett gemensamt initiativ av EU-kommissionen och Regionkomittén, innebär att företrädare för mer än 60 miljoner medborgare samarbetar för att använda energin på ett förnuftigare sätt.

– Göteborg visade tidigt sitt intresse, vi var en av de första städerna som hakade på idén om ett gemensamt avtal, säger Sebastian Marx.

Över 100 borgmästare deltog
Förutom Göteborg har ytterligare fem svenska städer skrivit under borgmästaravtalet – Stockholm, Malmö, Linköping, Örebro och Växjö.

Mer än 100 borgmästare deltog i ceremonin i Bryssel på tisdagen. Då lanserades också borgmästarförsamlingens webbplats som ska fungera som en nätverksportal och stödstruktur för deltagande städer.