Presenterar konkreta åtgärder. Göteborgs Stad har som den tredje av de större städerna i EU signerat ett löfte om att leverera insatser för sociala rättigheter. Nu påbörjas arbetet med flera konkreta åtgärder inriktade framför allt på utbildning.

Löftet innebär att Göteborg ska genomföra konkreta insatser enligt den så kallade Europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren antogs i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2017. Nu ska löftet bli verklighet i form av åtgärder både på kommunal och statlig nivå.

Möte hos EU-parlamentet
I Göteborgs Stad har social resursnämnd utgått från den första principen i pelaren som handlar om rätten till utbildning och livslångt lärande. Inom ramen för satsningen Jämlikt Göteborg kommer staden att arbeta med tidiga insatser för barn när det gäller läsning och för att fler fullföljer gymnasieskolan. Göteborgs Stad satsar också mer på vuxenutbildning kopplat till arbetsmarknaden för att fler ska ha chans att nå egen försörjning.

Vid ett möte i Bryssel i februari kommer Göteborgs Stad tillsammans med andra städer som har skrivit på liknande löften att bjudas in till ett möte arrangerat av organisationen Eurocities hos EU-parlamentet. Där ges möjlighet att diskutera med EU-parlamentariker hur unionens politik påverkar den lokala politiken i städerna.