Inom kort skriver Göteborg och vänorten Nelson Mandela Metro i Sydafrika under ett nytt så kallat partnerskapsavtal. I tre år har städerna i ett partnerskap lärt av och inspirerat varandra, knutit vänskapsband och haft ett kulturellt utbyte. Det nya avtalet förlänger partnerskapet med ytterligare tre år.

– Våra gemensamma fikapauser på jobbet i Sverige var något som sydafrikanerna förundrade sig över. Så gör man inte i Sydafrika. Det är olika kulturer och olika synsätt. Det gör det hela ganska spännande, menar Lars Arvidsson på Göteborgs Stadsmuseum. Han är en av dem som både varit i Sydafrika och som också tagit emot sydafrikanska kollegor i Göteborg inom det partnerskap som Göteborgs Stad har med Nelson Mandela Metro.

Ökad turism, handbollsturneringar, kulturcentrum för barn i kåkstäder och konstutställningar i Göteborg är bara några av de konkreta resultaten hittills av samarbetet.

Omkring 70 personer från Göteborgs Stad och de två högskolorna Chalmers och Göteborgs universitet, som också deltar i samarbetet, har besökt Nelson Mandela Metro. Den statliga biståndsmyndigheten Sida har stått för kostnaden för resor och boende. Arbetstiden som läggs ner står respektive stad för själva.

Förebild för andra

– Projektet är så lyckat att det nu blivit en förebild för andra Sida-projekt, säger Sture Perfjell som håller i partnerskapet för Göteborgs del.


5D4A.jpg

Sidas utvärdering av de första tre åren pekar på en lång rad lyckade projekt inom partnerskapet. Bicks Ndoni, vice borgmästare i Nelson Mandela Metro är nöjd.

– Samarbetet mellan städerna är mycket viktigt. Det har utvecklats och båda städerna har dragit nytta av detta, anser han.

Det handlar alltså inte om traditionellt bistånd som husbyggen eller utrustning. Istället gäller det utbyte av kunskap, tankar och idéer. Något som båda parter ska ha nytta av.

– Det vi har fått ut av detta är ökad kunskap. Enskilda människor har fått ökad kunskap och inspiration som man sedan har kunnat delat med sig av här hemma i Göteborg, säger Sture Perfjell.

Kunskapsutbytet sker inom områdena turism, näringsliv, kommunal och urban utveckling, högre utbildning, konst och kultur och sport.

Fotbollstränare lämnar spår i Sydafrika

Train the trainers var ett lyckat projekt där sex professionella göteborgstränare inom fotboll, handboll och tennis utbildade ett 70-tal lokala tränare i Sydafrika. De har i sin tur utbildat fler tränare och spelare i Nelson Mandela Metro.


12A.jpg

– Jag vet att våra sydafrikanska fotbollstränare hade mycket stor nytta av utbytet. Det kommer att lämna spår för en mycket lång tid framåt. Det är också tack vare utbytet som handboll utvecklats i vårt område. Handboll är inte en stor sport i Sydafrika. Men här har den växt och utvecklats och nu är den organiserad med lag som spelar mot varandra, berättar Colin Abrahams som ansvarade för sportsatsningen för Nelson Mandela Metro.

Fotbollen spelar till exempel en viktig roll för de fattiga i kåkstäderna. Där får unga killar en identitet och något att vara stolt över istället för att driva omkring, hamna i gäng och kanske begå brott.

– Allt är indirekt fattigdomsbekämpning, menar Sture Perfjell.

Göteborg har mycket att lära

Chalmers och Göteborgs universitet har mycket att lära från Sydafrika när det gäller att rekrytera och stötta minoriteter. I Port Elizabeth, som är en av de kommuner som ingår i Nelson Mandela Metro, har en entreprenörsutbildning startat efter mall från Göteborg.


265C.jpg

Personal från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har breddat sin erfarenhet när det gäller stadsplanering. Göteborgs Hamn lär också av Port Elizabeth där en helt ny djuphamn håller på att byggas två mil utanför staden.

Partnerskapet har också lett till ett ökat kulturutbud i Göteborg.

Fördjupat och hållbart samarbete

De kommande tre åren fördjupas samarbetet. Det finns också nya områden som till exempel utvecklingen av allmänna kommunikationer i Nelson Mandela Metro och att skapa möten mellan näringslivet i de två städerna, i första hand inom bilindustrin.

Partnerskapet spirar ur det engagemang som vanliga svenskar, politiker och organisationer visade under många år i kampen mot rasåtskillnadspolitiken och apartheidsystemet i Sydafrika. 1999 tecknade de sydafrikanska och svenska regeringarna ett samarbetsavtal där det var tänkt att det också skulle skapas ett samarbete mellan ländernas kommuner. Sydafrikanska städer besökte sedan svenska städer i jakten på bra samarbetspartners.


60A6_2.jpg

Nelson Mandela Metro fastnade för Göteborg. Det berodde på likheterna. Båda var hamnstäder och respektive lands centrum för bilindustrin. Det fanns också relationer sedan tidigare med SKF som hade en fabrik i staden och personkemin stämde.

Efter 2005 är det tänkt att samarbetet ska stå på egna ben utan ekonomiskt stöd från Sida.

– Det är viktigt att vi går från bistånd till samarbete. Ömsesidig nytta är viktigt för att det ska bli ett hållbart samarbete, menar Hester Botha som leder Nelson Mandela Metros del av partnerskapet.

text och foto:
Klas Eriksson

Fler artiklar om det pågående samarbetet mellan städerna publiceras lördag 10 maj här på www.vartgoteborg.nu och i pappersupplagan av Vårt Göteborg som delas ut till samtliga hushåll i Göteborg.


FAKTA – PARTNERSKAP:

2FD4_4.gif Nelson Mandela Metro och Göteborgs Stad har hittills haft ett treårigt partnerskap. Arbetet inleddes under år 2000. Göteborgs universitet och Chalmers ingår också i partnerskapet.

34CC_4.gif Nelson Mandela Metro, som är en förkortning av Nelson Mandela Metropolitan Municipality, omfattas av grannkommunerna Port Elizabeth, Uitenhage och Despatch.

39AE_4.gif Partnerskapet stöds av den statliga biståndsmyndigheten Sida som bidragit med åtta miljoner kronor de första tre åren och med 5,7 miljoner kronor de kommande tre åren.

3E9A_4.gif Orterna utbyter erfarenheter inom högre utbildning, turism, näringsliv, kommunal och urban utveckling, sport, konst och kultur. Samarbetet ska också stärka den lokala demokratin.

4392_4.gif 45 000 är anställda inom Göteborgs Stad. Kommunen har 489.000 invånare.

481E_4.gif 7 000 är anställda i Nelson Mandela Metro. Storkommunen har 1,23 miljoner invånare.

4CB6_4.jpg