Vad har blivit bättre och sämre? Göteborgs Stads hbtq-rapport Normbrytande liv i Göteborg togs fram 2014. I februari nästa år ska en ny lägesrapport vara klar. Förhoppningen är att så många hbtq-personer som möjligt vill bidra med sina upplevelser om hur det är att leva i Göteborg i dag.

Här kan du svara på enkäten: Frågeformulär ny uppdaterad hbtq-rapport

Rapporten Normbrytande liv i Göteborg har varit grunden för Göteborgs Stads arbete med hbtq-frågor och utgjorde grunden för Göteborgs Stads hbtq-plan. Kommunfullmäktige har beslutat att en ny rapport om hbtq-personers livsvillkor ska tas fram, och nu har arbetet startat.

– Antidiskrimineringsbyrån Väst har upphandlats för att ta fram rapporten. Jag tycker det är viktigt att lyfta att det inte är Göteborgs Stad som granskar sig själv, säger Anna-Carin Jansson, planeringsledare vid stadsledningskontorets avdelning för ärende och utredning.

Intervjuer och enkäter

Vad har blivit bättre i Göteborgs Stad ur ett hbtq-perspektiv? Vad har blivit sämre? Och hur är det att leva som hbtq-person i Göteborg i dag? Det är frågor som ska besvaras i den nya lägesrapporten.

Åsikter och upplevelser kommer att samlas in på olika sätt av rapportförfattarna. Det blir kvalitativa intervjuer, mejlfrågor och frågeformulär som riktar sig mot olika nätverk i Göteborg.

Men alla hbtq-personer är inte med i nätverk och föreningar. Ett sätt för allmänheten att göra sin röst hörd är därför att svara på det digitala frågeformulär, som också kommer ligga till grund för rapporten (se länk nedan).

– Frågeformuläret tar ungefär fem till tio minuter att fylla i. Det är till exempel frågor om möjligheterna att vara öppen – hemma, bland vänner, på offentliga platser och på arbetet. Och hur är bemötandet från Göteborgs Stad? Vi hoppas att så många som möjligt svarar på frågeformuläret. Det sker naturligtvis helt anonymt, säger Anna-Carin Jansson.

Separat rapport om skolungdomars situation

 Något som till stor del saknades i rapporten som gjordes 2014 var skolungdomars perspektiv. En separat rapport om just detta kommer därför också att tas fram.

– Hur ser det ut för unga hbtq-personer? Det finns signaler om att det är tufft, men vi vet inte. Det blir fokus på grundskole- och gymnasieelevers situation i rapporten, som kommer att tas fram av Stadsledningskontoret.

Ger bra indikationer

Anna-Carin Jansson påpekar att det inte är några vetenskapliga rapporter som kommer att presenteras.

– Vi kommer inte att kunna slå fast saker. Men vi kommer att få viktiga synpunkter som kommer att ge en indikation åt olika håll, säger hon.

För att så många som möjligt ska nås av frågeformuläret ska det nu spridas i alla möjliga kanaler. Anna-Carin Jansson hoppas också att hbtq-personer i Göteborg hjälper till att dela länken.