Vem har rätt till rättigheter? Det är temat för årets upplaga av Mänskliga rättighetsdagarna som för första gången arrangeras i Göteborg den 12-13 november. Invigningstalar gör Richard Wilkinson – författare till uppmärksammade Jämlikhetsanden – som förklarar varför ett jämlikt samhälle är bättre än ett ojämlikt.

– Årets tema problematiserar hur rättigheter fördelas i vårt samhälle. Det är frågor som är kopplade till diskriminering och människors olika förutsättningar. Inte minst handlar det om de komplikationer som uppstår när rättigheter ställs mot rättigheter, säger Anna Jacobson på stadsledningskontoret.

Mänskliga rättighetsdagarna arrangeras varje år, vartannat år i Stockholm och vartannat år i övriga Sverige. I år är det första gången arrangemanget hålls i Göteborg. Ett par tusen personer väntas besöka seminarierna och utställningarna på Svenska Mässan.

Dagarna vänder sig till alla som är intresserade av frågor som rör mänskliga rättigheter: forskare, politiker, ideellt engagerade och en bred allmänhet.

Social jämlikhet bra för samhället
Det digra programmet innehåller hela nittio seminarier och en lång rad prominenta gäster. Från Sverige medverkar bland andra Thomas Hammarberg, Cecilia Malmström, Elisabeth Abiri, Mattias Gardell och Maria Sveland.

En av de internationella gästerna är Richard Wilkinson. Han är brittisk professor emeritus i social epidemiologi som för några år sedan fick enormt genomslag med boken The spirit level, eller Jämliksanden på svenska. I boken jämförs rika länder, mätt i BNP, med varandra. Wilkinson konstaterar att mycket tyder på att social jämlikhet är bra för ett samhälle, medan ojämlikhet är dåligt.

Ojämlika länder har inte bara högre spädbarnsdödlighet, lägre studieresultat och kortare livslängd. Där hittar man också mer mobbning och högre mord- och våldsfrekvens. I de mest ojämlika länderna var den mentala ohälsan fem gånger så hög som i mer jämlika länder.

Mänskliga rättigheter i vardagen
Inom Göteborgs Stad har man arbetat med att lyfta mänskliga rättighetsfrågorna på olika sätt. Bland annat har blädderboken Normblocket tagits fram. Det är en guide till stadens alla verksamheter om normkritiskt agerande. Och med filmen Välj rätt, som innehåller dilemma-scener, uppmuntras diskussioner kring diskrimineringsgrunder.

– Inom staden är vi bra på att göra bedömningar av behov, men vi är inte så vana vid att resonera kring mänskliga rättigheter. Det finns många dilemman kopplat till dessa frågor. Hur gör man till exempel när brukare kränker medarbetares rättigheter? Mänskliga rättighetsdagarna är en unik möjlighet att lära mer och prata med andra om mänskliga rättigheter i Göteborg, säger Anna Jacobson.

Läs också:
Rysk människorättsadvokat samtalar om civilkurage [2012-11-06]