Sida ger stöd till fem projekt. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika stärker nu banden sedan Sida gett klartecken för fem treåriga biståndsprojekt.

De fem projekt som beviljats totalt över tre miljoner kronor handlar om stadsplanering, trafik och framkomlighet, miljö och energifrågor.

När Göteborg med hjälp av Sidas stöd nu ges möjlighet att gå in i ett brett samarbete med sydafrikanska Nelson Mandela Bay hoppas man att de olika projekten tillsammans ska ge synergieffekter.

– Göteborg och Nelson Mandela Bay är innovativa och har ambitiösa projekt som förstärker varandra och på sikt leder till bättre service för medborgarna inom flera områden. God service och inflytande är viktigt när starka lokala demokratier utvecklas, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Totalt får 46 projekt runt om i landet stöd för sitt internationella utvecklingssamarbete på lokal nivå.