Mottagandet av ensamma flyktingbarn fungerar förhållandevis bra i Göteborg men det finns också brister i omhändertagandet. Det beskedet fick kommunstyrelsen på onsdagen, efter att ha begärt information om de ensamma flyktingbarnens situation i kommunen, med anledning av den senaste tidens skriverier om de ensamma flyktingbarnens svåra situation i Stockholm.

Frågan har diskuterats runt om i landet och riksdagen debatterade under onsdagen flyktingarnas situation i Sverige.

Bristerna i mottagandet av flyktingbarnen i Göteborg beror framförallt på att ansvaret mellan stat och kommun är oklart samt att lagar och förordningar inte heller harmonierar.

Kerstin Isakson som arbetat med kommunens flyktingadministration de senaste tio åren anser att mottagandet i stort är bra. Men det finns saker sin bör förbättras.

– De barnpsykiatriska resurserna borde förbättras för dessa barn, säger Kerstin Isakson.

Mellan 20 och 30 barn som söker uppehållstillstånd hos Migrationsverket vistas i Göteborgs kommun varje år. Väntetiden på besked om uppehållstillstånd är i genomsnitt sju till tolv månader. Avslås ansökan kan ärendet överklagas och då får barnet vänta ytterligare tid.

De flesta barnen får permanent uppehållstillstånd, vilket innebär att socialtjänsten i berörd stadsdelsnämnd i kommunen får fortsatt ansvar för barnen. Just nu vistas, förutom de 20 – 30 barn som söker uppehållstillstånd, mellan 60 och 70 ensamma flyktingbarn med uppehållstillstånd i Göteborgs kommun. De flesta bor i familjehem hos släktingar.