Öppet seminarium inför toppmötet. "EU - satsa på barnen!" heter det öppna seminarium som Jämlikt Göteborg arrangerar på Stadsbibliotekets trappscen i samband med EU-toppmötet i nästa vecka. Seminariet är en del av EU-hösten i Göteborgs Stad.

– Tanken är att visa hur viktigt det är att vi satsar tidigt på våra barn och på familjer. Den kommande generationen är vår framtid, och alla tidiga investeringar i ett barns liv ger enorma effekter och resultat – både för den enskilde och för samhället, Ritva Gonzalez som är samordningschef för Jämlikt Göteborg.

15 november mellan klockan 15 och 17 hålls seminariet på trappscenen i Stadsbiblioteket. Det är Göteborg Stad genom Jämlikt Göteborg som är arrangör i samarbete med flera västsvenska aktörer.

Vill inspirera EU
Att seminariet hålls just i mitten av november hänger ihop med EU-toppmötet 17 november i Göteborg där EU:s stats- och regeringschefer samlas för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad – och unionens framtid.

– EU påverkar mer än hälften av alla lokala och regionala beslut, men även vi kan bidra aktivt till EU:s utveckling. Inom EU är de sociala frågorna högaktuella och Göteborg vill visa att det är både ekonomiskt och socialt hållbart med tidiga investeringar i barnen. Vi har dessutom EU-finansiering i flera av projekten så för oss är det en viktig del av det vi kallar EU-hösten, som är fylld med aktiviteter.

Seminarieprogrammet är fullspäckat med talare och presentationer av pågående projekt. Satsningen ”Staden där vi läser för våra barn” och EU-projektet ”Open the door for reading” är två initiativ som kommer att presenteras på seminariet och som båda har som mål att främja barns läsande.

– Det läsfrämjande är en större fråga än vad det kanske låter som. Hela kedjan finns där. I en stad där vi läser för våra barn kan fler bli behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb. Läsförmåga och kunskap är dessutom nyckeln för att kunna ta del av samhällsinformation och mycket annat.

Arbetssätt med familjefokus
En annan viktig del som kommer att lyftas under seminariet är det så kallade familjecentrerade arbetssättet. Konkret handlar det om att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka hela familjen, utifrån deras egna villkor. I arbetet är det många olika samhällsaktörer som tillsammans kraftsamlar.

– Vi måste in i ett tidigt skede hos familjer innan det har uppstått symptom, så att säga. Barnavårdscentralen, Folkbiblioteket, öppna förskolan, familjestödsprogram och socialtjänsten är några exempel på tjänstepersoner som på olika sätt behöver samlas för att göra det lätt för familjer att ta del av samhället och olika insatser som finns tillgängliga. Det kommer också att presenteras under seminariet, hur det familjecentrerade arbetssättet fungerar.

”EU – satsa på barnen” är ett öppet seminarium där allmänheten är välkommen.

– Vissa kanske är mest nyfiken på att höra de lokala politikerna i slutet av seminariet eller så intresserar man sig för flera delar. Det är bara att droppa in och stanna så länge man vill.